П17 Отдаване под наем на помещения частна държавна собственост чрез търг

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 19, ал. 1; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 13, ал.1 – ал.5, чл. 32. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси…

Details

П16 Предоставяне под наем на помещения за здравни, образователни и хуманитарни дейности

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 19, ал. 3 и ал. 5; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 14. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П15 Предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост за нуждите на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии и предоставяне на имоти – частна държавна собственост за нуждите на организациите на синдикатите

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 20, ал. 1; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 67 а; Закон за политическите партии – чл. 31и чл. 32. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно…

Details

П14 Предоставяне безвъзмездно на имоти частна държавна собственост за управление на общини и ведомства

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 15, ал. 1 и ал.2, изр. 2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост– чл. 6, ал. 3 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси…

Details

П13 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти частна държавна собственост

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 54 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна…

Details

П12 Учредяване право на ползване върху имот държавна собственост

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg П12 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 56, чл. 20, ал. 2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 60, чл. 67 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П11 Замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти собственост на физически и юридически лица – за имоти с данъчна стойност до 500 000 лв.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П11 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл.45; Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 61, чл. 63, чл. 64 и чл.65; Процедурата е възможна само в случаите, когато е способ за прекратяване на съсобственост, когато се…

Details

П10 Прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П10 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 55; Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 66; Закона за собствеността – чл. 36. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и…

Details

П9 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П9 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 46, ал. 2; Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл.71 до чл. 79 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на…

Details

П8 Продажба на държавна земя при реализирано право на строеж

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П8 Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 44, ал. 3 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 84 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес:…

Details