Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Документи и информация за поръчкатаПокана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Дата и време на публикуване: 18.03.2020 г. 15:58

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Дата на публикуване: 18.03.2020Дата актуалност: 27.03.2020 Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Read more