:
Предмет на обществената поръчка: Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново

Документи и информация за поръчката

Дата и време на публикуване:03.07.2017 г. 16:12