5 Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на асансьори Дата и време на публикуване: 19.06.2017 г. 17:08

Read more

Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на покрив Дата и време на публикуване:03.07.2017 г. 16:12

Read more

Покана за абонаментно сервизно обслужване на ПИС

: Предмет на обществената поръчка: Поддържане и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна система – централа тип FS7002 и пожарни кранове, както и техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на пожарогасители Документи и информация за поръчкатаПокана за представяне на оферти за поддържане и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна система – централа тип FS7002 и пожарни кранове,…

Read more

Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност

: Предмет на обществената поръчка: Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност Документи и информация за поръчкатаРазработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:38 Писмо до ДАЕУ_OA04-5373_24082018 Дата и време на публикуване:24.08.2018 г.…

Read more

РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и кранов възел „ПрС Нова Върбовка“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ на територията на област Велико Търново

Дата на публикуване: 04.03.2020Дата актуалност: 23.12.2020 РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и…

Read more

11-Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент – 11-та

: Предмет на обществената поръчка: Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент Документи и информация за поръчкатаПокана за „Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент“, публикувана на 04.12.2019 г. Дата и време на публикуване: 09.12.2019 г. 17:28 Спецификация Дата…

Read more