:
Предмет на обществената поръчка: Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент

Документи и информация за поръчката

Дата и време на публикуване: 09.12.2019 17:29