:
Предмет на обществената поръчка: Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново

Документи и информация за поръчката

Дата и време на публикуване: 19.06.2017 г. 17:08