:
Предмет на обществената поръчка: Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност

Документи и информация за поръчката

Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39

Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39

Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39

Дата и време на публикуване:06.07.2018 г. 17:00

Дата и време на публикуване:06.07.2018 г. 17:00

Дата и време на публикуване:06.07.2018 г. 17:00