начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областна комисия за борба с епизоотични ситуации:
Поле на дейност:

Постоянната областна комисия за борба срещу епизоотичните ситуации извършва контрол по изпълнението на комплекса от мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните и изготвя писмен доклад за дейността си.

Състав:

Председател: ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА –  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Секретар: ЦАНКО СТЕФАНОВ , главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново;

Членове:

1. Д-Р СТАНИМИР СПАСОВ – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново;

2. ПРОФ. Д-Р РУМЕН КАРАКОЛЕВ – Ръководител на Изпитвателна регионална лаборатория Велико Търново, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт;

3. Д-Р ХРИСТИНА МАКАРИЕВА – Гл. инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“, Регионална здравна инспекция Велико Търново;

4. ИНЖ. АНДРЕАНА УЗУНОВА – Старши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност”, Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;

5. БОЯН БАРТОЛОВ – Сектор ООРТПКОС, Областна дирекция на МВР Велико Търново;

6. КРАСИМИРА ГАНЕВА – Инспектор „Защита на населението”, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново;

7. ИНЖ. КИРИЛ БОЯДЖИЕВ – Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884” Велико Търново;

8. ТОДОР ТОДОРОВ – Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново;

9. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ – Гл. инспектор „Рибарство и контрол” Велико Търново, Изпълнителна агенция рибовъдство и аквакултури;

10. ИНЖ. СВЕТЛА ЗАРЕВА – Гл. експерт „Ловно и рибно стопанство“, Регионална дирекция по горите Велико Търново;

11. ИНЖ. МИЛА СТОЯНОВА – Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово;

12. Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ – Председател на Областна колегия на Български ветеринарен съюз – Велико Търново;

13. ДАМЯН ДИМАНОВ – Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Велико Търново;

14. ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ – Директор на Областно пътно управление – Велико Търново;

15. ЙОРДАН ИВАНОВ – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Велико Търново;

16.  ИНЖ. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ – Директор на СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ - Русе;

17.  ПЕТЪР ПЕТРОВ – Координатор оперативно-технически дейности, Гражданско летище Горна Оряховица 2016 АД.

Документи
Решения от заседание, проведено на 05.02.2007 г.
Решение от заседание, проведено на 16.05.2008 г.
Решения от заседание, проведено на 25.05.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 19.04.2016 г.
Правилник за организацията и дейността на Областна комисия за борба с епизоотичните ситуации
Протокол от заседание, проведено на 21.07.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.11.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.01.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.08.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 15.11.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 04.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.09.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 31.10.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.07.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.07.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 07.08.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.08.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.08.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.08.2019 г.
Решение от заседание, проведено на 03.09.2019 г
Решение от заседание, проведено на 10.09.2019 г
Решение от заседание, проведено на 17.09.2019 г
Решение от заседание, проведено на 08.10.2019 г
Решение от заседание, проведено на 14.01.2020 г
Извадка от протокол от заседание, проведено на 07.08.2020 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: