начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия за съвети по земеделието към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие с Решение № 4 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие от 23.02.2010 г.
Поле на дейност:

Основните цели и задачи на Постоянна комисия за съвети по земеделието са подобряване координацията между структурите на Министерството на земеделието на територията и областта и ефективното им взаимодействие с Областен управител и неговите експерти по земеделие в съвместната им работа за подпомагане на земеделските кооперации и селскостопанските производители в региона.

Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област с административен център Велико Търново;

Секретар: Илиян Илиев, старши експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново;

Членове са представители на:

 1. Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново;

 2. Областна дирекция към Държавен фонд „Земеделие“ Велико Търново;

 3. Национална служба за съвети в земеделието, Офис Велико Търново;

 4. Регионална дирекция по горите Велико Търново;

 5. Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново;

 6. Регионална служба за растителна защита Велико Търново;

 7. ИАРА, Рибарство и контрол Велико Търново;

 8. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Велико Търново;

 9. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол  Велико Търново;    

 10. Басейнова дирекция „Дунавски район“, Водно бюро Велико Търново.

 11. Община Велико Търново;

 12. Община Горна Оряховица;

 13. Община Елена;

 14. Община Лясковец;

 15. Община Златарица;

 16. Община Павликени;

 17. Община Полски Тръмбеш;

 18. Община Свищов;

 19. Община Стражица;

 20. Община Сухиндол.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: