начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия за съвети по земеделието към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие с Решение № 4 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие от 23.02.2010 г.
Поле на дейност:

Основните цели и задачи на Постоянна комисия за съвети по земеделието са подобряване координацията между структурите на Министерството на земеделието на територията и областта и ефективното им взаимодействие с Областен управител и неговите експерти по земеделие в съвместната им работа за подпомагане на земеделските кооперации и селскостопанските производители в региона.

Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област с административен център Велико Търново;

Секретар: Илиян Илиев, старши експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново;

Членове са представители на:

1.       Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново

2.       Държавен фонд  „Земеделие”- Разплащателна агенция Велико Търново

3.       „Областна служба за съвети в земеделието” Велико Търново

4.       „Регионална дирекция по горите” Велико Търново

5.       „Регионална служба за растителна защита” Велико Търново

6.       „Регионална ветеринарно-медицинска служба” Велико Търново

7.       „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура” Велико Търново

8.       „Изпълнителна агенция по селекция  и репродукция в животновъдството” Велико  Търново

9.       „Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол” Велико Търново

10.   „Национална служба по зърното и фуражите”, Главна дирекция ”Контрол на фуражите” Горна Оряховица

11.   „Контролно-техническа инспекция” Велико Търново

12.   „ТЗ към изпълнителна агенция по лозата и виното” Плевен

13.   „Изпълнителна агенция по хидромелиорация” Велико Търново

14.   Представители на общините от област Велико Търново

15.   Представители на „Басейнова дирекция” Велико Търново

администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати