начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен експертен съвет по устройство на територията:
Поле на дейност: Съветите по устройство на териториите разглеждат инвестиционни проекти за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Областният управител организира дейността за изпълнение на функциите на Областния експертен съвет по устройство на територията и организира поддържането на архив на издадените от него актове, съгласно правомощията му.
Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Дарина Стаматова, Главен експерт в Областна администрация

ЧЛЕНОВЕ:

1. Представител на Областна администрация

2. Представител на Областно пътно управление

3. Представител на ОД Земеделие

4. Представител на РИОСВ

5. Представител на Регионална дирекция по горите

6. Представител на Регионална здравна инспекция

7. Представител на Областна дирекция на МВР

8. Представител на Областно управление ПБЗН

9. Представител на Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново

10. Представител на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен

11. Представител на „Геозащита Плевен” ЕООД

12. Представител на БТК АД

13. Представител на ВиК Йовковци ООД Велико Търново

14. Представител на ВиК Свищов ЕАД

15. Представител на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

16. Представител на Овергаз Север ЕАД

17. Представител на Топлофикация-ВТ АД

18. Представител на Камара на архитектите в България, Регионална колегия Велико Търново

19. Представител на Съюза на архитектите в България – дружество В. Търново

20. Представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Велико Търново

21. Представител на Камара на строителите в България - областно представителство Велико Търново

Документи
Протокол от заседание, проведено на 14.05.2001
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2001
Протокол от заседание, проведено на 27.07.2001
Протокол от заседание, проведено на 30.10.2001
Протокол от заседание, проведено на 19.06.2003
Протокол от заседание, проведено на 12.10.2006
Протокол от заседание, проведено на 18.12.2007
Протокол от заседание, проведено на 24.02.2009
Протокол от заседание, проведено на 10.05.2011
Протокол от заседание, проведено на 04.11.2011
Протокол от заседание, проведено на 20.12.2011
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2012
Протокол от заседание, проведено на 17.01.2012
Протокол от заседание, проведено на 18.06.2012
Протокол от заседание, проведено на 24.08.2012
Протокол от заседание, проведено на 18.12.2012
Протокол от заседание, проведено на 15.01.2013
Протокол от заседание, проведено на 13.02.2013
Протокол от заседание, проведено на 14.05.2013
Протокол от заседание, проведено на 05.11.2013
Протокол от заседание, проведено на 18.11.2014
Протокол от заседание, проведено на 15.01.2016
Протокол от заседание, проведено на 23.03.2016
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати