начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен експертен съвет по устройство на територията:
Поле на дейност:

Областният експертен съвет по устройство на територията извършва консултативна и експертна дейност в зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение като подпомага областния управител при изпълнение на функциите, предоставени му със Закона за устройство на територията.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Дарина Стаматова – старши експерт в Областна администрация Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Областна администрация Велико Търново;

 2. Представител на Областно пътно управление Велико Търново;

 3. Представител на Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново;

 4. Представител на Регионална дирекция по горите Велико Търново;

 5. Представител на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;

 6. Представител на Регионална здравна инспекция Велико Търново;

 7. Представител на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Велико Търново;

 8. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново;

 9. Представител на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново;

 10. Представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“;

 11. Представител на „Геозащита Плевен“ ЕООД;

 12. Представител на Община Велико Търново;

 13. Представител на Община Горна Оряховица;

 14. Представител на Община Елена;

 15. Представител на Община Златарица;

 16. Представител на Община Лясковец;

 17. Представител на Община Павликени;

 18. Представител на Община Полски Тръмбеш;

 19. Представител на Община Свищов;

 20. Представител на Община Стражица;

 21. Представител на Община Сухиндол;

 22. Представител на Съюз на архитектите в България, Дружество Велико Търново;

 23. Представител на Камара на архитектите в България, Регионална колегия Велико Търново;

 24. Представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Велико Търново;

 25. Представител на Камара на строителите в България, Областно представителство Велико Търново.
Документи
Протокол от заседание, проведено на 14.05.2001
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2001
Протокол от заседание, проведено на 27.07.2001
Протокол от заседание, проведено на 30.10.2001
Протокол от заседание, проведено на 19.06.2003
Протокол от заседание, проведено на 12.10.2006
Протокол от заседание, проведено на 18.12.2007
Протокол от заседание, проведено на 24.02.2009
Протокол от заседание, проведено на 10.05.2011
Протокол от заседание, проведено на 04.11.2011
Протокол от заседание, проведено на 20.12.2011
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2012
Протокол от заседание, проведено на 17.01.2012
Протокол от заседание, проведено на 18.06.2012
Протокол от заседание, проведено на 24.08.2012
Протокол от заседание, проведено на 18.12.2012
Протокол от заседание, проведено на 15.01.2013
Протокол от заседание, проведено на 13.02.2013
Протокол от заседание, проведено на 14.05.2013
Протокол от заседание, проведено на 05.11.2013
Протокол от заседание, проведено на 18.11.2014
Протокол от заседание, проведено на 15.01.2016
Протокол от заседание, проведено на 23.03.2016
Заповед № ОКД-07-02-1 от 01.08.2019 г
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Областния експертен съвет по устройство на територията
Решение от заседание, проведено на 27.09.2019 г
ЗАПОВЕД № ОКД-07-02-2/ 18.09.2019 г.
ЗАПОВЕД № ОКД-07-02-3 / 15.10.2019 г.
Решение от заседание, проведено на 23.10.2019 г
ЗАПОВЕД № ОКД-07-01-1 / 09.07.2020 г.
ЗАПОВЕД № ОКД-07-01-2 / 14.07.2020 г.
Решение № 33, прието с Протокол № 26 от 23.07.2020 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: