начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учредена с Решение № 5 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие от 23.02.2010 г. на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие
Поле на дейност: 1. Подпомага Национално управление по горите и неговите поделения при изпълнение на държавната политика по охрана на горския фонд на териториален принцип.
2. Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи охраната на горите, дивеча и рибата.
3. Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение по охрана на горите.
4. Оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.
Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област Велико Търново;

Зам.-председател: инж. Николай Николов - Директор РДГ Велико Търново;

Секретар: Илиян Илиев, старши експерт дирекция АКРРДС Областна администрация Велико Търново;

Членове:

Представители на:

 1. Регионална дирекция по горите Велико Търново;

 2. Окръжен съд Велико Търново;

 3. Окръжна прокуратура Велико Търново;

 4. ОД МВР Велико Търново;

 5. ТД на НАП Велико Търново;

 6. РИОСВ Велико Търново;

 7. Община Велико Търново;

 8. Община Горна Оряховица;

 9. Община Елена;

 10. Община Златарица;

 11. Община Лясковец;

 12. Община Павликени;

 13. Община Полски Тръмбеш;

 14. Община Свищов;

 15. Община Стражица;

 16. Община Сухиндол;

 17. ДГС Буйновци;

 18. ДГС Елена;

 19. ДГС „Болярка“ Велико Търново;

 20. ДГС Горна Оряховица;          

 21. ДГС Свищов;

 22. Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884“ Велико Търново;

 23. ТД „Трапезица 1902“ Велико Търново;

 24. РД ПБЗН Велико Търново;

 25. ИАРА, Рибарство и контрол Велико Търново.

Документи
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: