начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учредена с Решение № 5 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие от 23.02.2010 г. на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие
Поле на дейност: 1. Подпомага Национално управление по горите и неговите поделения при изпълнение на държавната политика по охрана на горския фонд на териториален принцип.
2. Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи охраната на горите, дивеча и рибата.
3. Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение по охрана на горите.
4. Оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.
Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област Велико Търново;

Зам.-председател: инж. Николай Николов - Директор РДГ Велико Търново;

Секретар: Илиян Илиев, старши експерт дирекция АКРРДС Областна администрация Велико Търново;

Членове:

1.       Представител на РДГ Велико Търново

2.       Представител на РДГ Велико Търново- експерт недържавни гори

3.       Представител на Окръжен съд Велико Търново

4.       Представител на Окръжна прокуратура Велико Търново

5.       Представител на ОДП Велико Търново

6.       Директор на ТД на НАП Велико Търново

7.       Директор на РИОСВ Велико Търново

8.       Представители на общините от област Велико Търново

9.       Директор ДГС Буйновци

10.   Директор ДГС Елена

11.   Директор на ДЛ „Болярка” Велико Търново

12.   Директор на ДГС Горна Оряховица

13.   Директор на ДГС Свищов

14.   Представител на СЛРД Велико Търново

15.   Представител на ТД „Трапезица”

16.   Представител на РУ „Пожарна безопасност и спасяване” Велико Търново

17.   Представител на Агенция по рибарство и аквакултура.

Документи
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати