начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 05.08.2011 г. съгласно ПМС № 92/2011 г. и Заповед № РД 04-64/05.08.2011 г.
Поле на дейност: Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции, неправителствените организации с цел формиране и реализиране на националната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.
Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Илиян Илиев, Старши експерт, Дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Велико Търново;

2.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Горна Оряховица;

3.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Елена;

4.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Златарица;

5.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Лясковец;

6.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Павликени;

7.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Полски Тръмбеш;

8.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Свищов;

9.      Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Стражица;

10.    Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Сухиндол;

11.    Представител на Комисия за защита от дискриминация – Велико Търново;

12.    Ръководител на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново;

13.    Ръководител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;

14.    Ръководител на Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите – Велико Търново;

15.    Ръководител на Регионална дирекция за национален строителен контрол;

16.    Ръководител на Регионална служба по заетостта;

17.    Ръководител на Регионална дирекция за социално подпомагане;

18.    Ръководител на Териториално статистическо бюро – Велико Търново;

19.    Ръководител на Областна дирекция „Полиция”;

20.    Ръководител на Областна дирекция „Земеделие”;

21.    Представител на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;

22.    Представител на Сдружение „Рома - Заедно” – град Полски Тръмбеш.

Съставът е актуализиран съгласно Заповед № ОКД-04-02-1/02.04.2015 г.

 

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: