начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен консултативен съвет по здравеопазване:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед № РД-06-06-01 от 06.07.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново
Поле на дейност:

Повишаване на нивото на здравеопазване и подобряване на комуникацията в сферата на здравеопазването на територията на област Велико Търново

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област с административен център Велико Търново

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Евгения Недева – Директор на РЗИ Велико Търново

СЕКРЕТАР: Цанко Стефанов, главен експерт в Областна администрация Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:

1.            Представител на РЗИ – Велико Търново;

2.            Ръководител на РЗОК – Велико Търново;

3.            Председател на РК на Български лекарски съюз – Велико Търново;

4.            Председател на РК на Български зъболекарски съюз;

5.            Представител на РК на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

6.            Представител на представителните организации за защита на правата на пациентите;

7.            Управител на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – Велико Търново;

8.            Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Горна Оряховица;

9.            Управител на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД – Свищов;

10.           Управител на МБАЛ – Павликени ЕООД;

11.           Представител на Регионален координационен съвет на КНСБ;

12.           Представител на Синдикален Регионален съвет Подкрепа”;

13.           Кмет на община Велико Търново;

14.           Кмет на община Горна Оряховица;

15.           Кмет на община Елена;

16.           Кмет на община Златарица;

17.           Кмет на община Лясковец;

18.           Кмет на община Павликени;

19.           Кмет на община Полски Тръмбеш;

20.           Кмет на община Свищов;

21.           Кмет на община Стражица;

22.           Кмет на община Сухиндол.

Документи
Протокол от заседание, проведено на 14.07.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.05.2018 г.
Правилник за организацията и дейността на Oбластен консултативен съвет по здравеопазване
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати