начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 18.11.2009 г. на основание чл. 64 от Закона за защита при бедствия
Поле на дейност:

Дейността на Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб се организира съгласно Закона за защита при бедствия, с цел упражняване правомощията на Областен управител по чл. 64 от ЗЗБ, както и за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

Оперативният състав на Щаба на свои заседания извършва дейности за решаване на задачи, свързани с:

- организирането и контрола на изпълнението на превантивните мерки за изпълнение и намаляването на последиците от бедствия;

- организирането, ръководството, координацията и управлението при бедствия по смисъла на чл. 2 от Закона за защита при бедствия, възникнали на територията на област Велико Търново;

- вземане на решения на база оценка на обстановката, координиране на силите за реагиране и средствата за предотвратяване и овладяване на бедствия на територията на област Велико Търново;

- взаимодействие с Националния щаб.

Оперативният състав взема решения и предлага на Председателя на Щаба да обяви бедствено положение на територията на  областта или на част от нея.

Координацията на Щаба със съставните части на Единната спасителна система се осъществява чрез Оперативния център на РДПБЗН Велико Търново;

Оповестяването на членовете на Щаба се извършва от дежурния по Оперативния център на РДПБЗН Велико Търново, чрез системата за ранно оповестяване на изпълнителната власт.

Състав:

РЪКОВОДСТВО:

Председател: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Заместник-председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област Велико Търново

Заместник-председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител

Секретар: инж. Красимир Георгиев Кръстев, ВПД Началник РДПБЗН Велико Търново

ОПЕРАТИВЕН СЪСТАВ:

Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново;

Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново;

Началник на Национален военен университет „Васил Левски” Велико Търново;

Директор на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново;

Директор на ОДМВР Велико Търново;

Директор на РИОСВ Велико Търново;

Директор на ОПУ Велико Търново;

Управител на „ЕнергоПро Мрежи” АД, РОЦ Горна Оряховица;

Управител на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново;

Мениджър експлоатация, БТК АД;

Директор на РЗИ Велико Търново;

Главен експерт ОМП в Областна администрация Велико Търново;

Директор на ОДБХ Велико Търново;

Директор на ОС на БЧК;

Директор на РДГ Велико Търново;

Началник на сектор „Пътна полиция”, ОД МВР Велико Търново;

Ръководител ХМО Велико Търново;

Директор на ЖПС Горна Оряховица;

Представител на отдел АСД река Дунав, ГД АСД, ИА "Морска администрация";

Представител на ГД НЯССТ, ДАМТН;

Ръководител МЕР - Горна Оряховица.

Документи
Регистър на потенциално-опасните язовири в област Велико Търново
Регистър на критични обекти на територията на област Велико Търново
Регистър язовири с вкл. резултати от проверки на техническото състояние през 2017 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати