начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Велико Търново:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 30.11.2011 г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б от Кодекса на труда
Поле на дейност:

Областният съвет за тристранно сътрудничество на област Велико Търново е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични за областта.

Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по основни проблеми, свързани с въпросите на:

1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
2. здравословните и безопасните условия на труд;
3. заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
4. общественото и здравното осигуряване;
5. доходите и жизненото равнище;
6. въпроси, свързани с бюджетната политика;
7. социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
8. трудови и социални конфликти.

Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Цанко Илиев Стефанов, главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Представители на Регионален съвет на КНСБ В. Търново
2. Представители на СРС “Подкрепа” – В. Търново
3. Представители на Асоциация на индустриалния капитал в България – клон  В. Търново
4. Представители на Търговско-промишлена палата – В. Търново
5. Представители на Стопанска камара – В. Търново
6. Представители на Съюз за стопанска инициатива – В. Търново
7. Представители на Конфедерацията на работодателите и  индустриалците в България – В. Търново

Документи
Правилник за организацията и дейността
Решения от заседание, проведено на 30.11.2011 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати