начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областна комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учредена със заповед № 240/22.05.1999 г. на основание Наредба № 1 от 10.11.1994 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната, раздел ІІ, чл. 13,(1), (2)
Поле на дейност: Целта на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема е обсъждане на промените в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема.
В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.
Възникналите спорове между общините при разработване на схемата се решават от Областния управител.
Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Илиян Илиев, старши експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1.       Представител на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Велико Търново;

2.       Представитетел на ИА „Железопътна администрация” – Горна Оряховица;

3.       Представител на Областно пътно управление – Велико Търново;

4.       Представител на Националната транспортна камара;

5.     Представител на "Регионален съюз на превозвачите" – гр. Велико Търново.

В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.

Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.

Документи
Протокол от заседание, проведено на 07.08.2018 г.
Протокол от заседание от 03.04.2020 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: