начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областна комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учредена със заповед № 240/22.05.1999 г. на основание Наредба № 1 от 10.11.1994 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната, раздел ІІ, чл. 13,(1), (2)
Поле на дейност: Целта на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема е обсъждане на промените в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема.
В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.
Възникналите спорове между общините при разработване на схемата се решават от Областния управител.
Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Илиян Илиев, старши експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1.       Представител на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Велико Търново;

2.       Представитетел на ИА „Железопътна администрация” – Горна Оряховица;

3.       Представител на Областно пътно управление – Велико Търново;

4.       Представител на Националната транспортна камара;

5.     Представител на "Регионален съюз на превозвачите" – гр. Велико Търново.

В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.

Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.

Документи
Протокол от заседание, проведено на 07.08.2018 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати