начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: С Решение № 3 от заседание на ОСР прието с Протокол от 23.02.2010 г.
Поле на дейност:

Осъществяване на по-добра координация между политиките и действията на министерства, държавни ведомства, областна и общински администрации, НПО и стопански субекти по изпълнение на държавната политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Задачи:

Да съдейства за по-ефективното изпълнение на държавната стратегия и политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в областта;

Провеждане на информационни кампании за запознаване на обществото по въпросите, проблемите, иновациите и възможностите за финансиране в областта на ЕЕ и ВЕИ чрез семинари, конференции, медии, консултации и други;

Разпространение на резултати, постигнати вследствие прилагането на енергоефективни мерки в обекти от областта.

Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Секретар: арх. Дарина Стаматова, старши експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико Търново

Членове, представители на:
Агенция за устойчиво енергийно развитие;
Община Велико Търново;
Община Горна Оряховица;
Община Елена;
Община Златарица;
Община Лясковец;
Община Полски Тръмбеш;
Община Павликени;
Община Свищов;
Община Стражица;
Община Сухиндол;
„Дървообработване-ВТ” АД;
„Кроношпан България” ЕООД;
„Елмот” АД;
„Захарни заводи” АД;
„Корадо-България” АД;
„Свилоза” АД;
„Е.ОН България” ЕАД;
„Дунавгаз” ЕАД;
„Топлофикация ВТ” АД;
„Банка ДСК” ЕАД;
Обединена Българска Банка;
Стопанска камара Велико Търново;
РИОСВ Велико Търново.

Документи
Решение от заседание, проведено на 12.02.2020 г
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: