начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по туризъм към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: С Решение № 2 от заседание на ОСР, прието с Протокол от 23.02.2010 год.
Състав:

Председател: Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

Секретар: Цанко Стефанов, главен експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико Търново

Членове:

 1. Областна администрация Велико Търново
 2. Община Велико Търново
 3. Община Горна Оряховица
 4. Община Елена
 5. Община Златарица
 6. Община Лясковец
 7. Община Павликени
 8. Община Полски Тръмбеш
 9. Община Свищов
 10. Община Стражица
 11. Община Сухиндол
 12. РС на БХРА Велико Търново
 13. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново
 14. Регионален исторически музей Велико Търново
 15. БААТ, ТД „Трапезица” Велико Търново
 16. Туроператорска и туристическа агенция „Интертурс” ООД - Велико Търново
 17. Местен съвет по туризъм, с. Вонеща вода
Документи
Правилник за дейността на ПКТ
Протокол от заседание, проведено на 18.06.2010 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати