начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по заетостта към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: 03.04.2002 г. с Решение на Областния съвет за развитие на област Велико Търново, във връзка с чл. 9 на Закона за насърчаване на заетостта
Поле на дейност: Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния Управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.
Постоянната комисия по заетостта в своята дейност осъществява следните основни функции:
- периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар;
- определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и организира разработването на регионални програми за заетост;
- обсъжда проекти на регионални програми за заетост в срок от един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от Министерството на труда и социалната политика и/или от други Министерства и ведомства;
- осигурява условия за провеждане на регионалната политика по
заетостта в съответствие с националните приоритети.
Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Заместник областен управител на Област Велико Търново

Секретар: Цанко Илиев Стефанов, Главен експерт, Дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново

Членове на комисията са представители на:

 1. Община Велико Търново
 2. Община Горна Оряховица
 3. Община Елена
 4. Община Лясковец
 5. Община Златарица
 6. Община Павликени
 7. Община Полски Тръмбеш
 8. Община Свищов
 9. Община Стражица
 10. Община Сухиндол
 11. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч
 12. Дирекция “Бюро по труда” В. Търново
 13. Дирекция “Бюро по труда” Г. Оряховица
 14. Дирекция “Бюро по труда” Свищов
 15. Дирекция “Бюро по труда” Павликени
 16. Регионална дирекция “Социално подпомагане”
 17. Дирекция “Инспекция по труда”
 18. Отдел „Статистически изследвания Велико Търново“
 19. Държавен фонд “Земеделие”
 20. Регионален съвет на КНСБ
 21. Синдикален Регионален съвет “Подкрепа"
 22. Регионална занаятчийска камара
 23. Стопанска камара
 24. Търговско-промишлена палата
 25. Български съюз на частните предприемачи “Възраждане” – Регионална организация В. Търново
 26. Съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
 27. Областен обществен съвет за интеграция на хората с увреждания
Документи
Правилник за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие
Решения от заседание, проведено на 30.01.2007 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.01.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 03.02.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.09.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.11.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.01.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.02.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.06.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.07.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.09.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.11.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.01.2012 г.
Годишен отчет за дейността на Постоянната комисията по заетост през 2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 04.10.2012 г.
Протокол 3 от заседание, проведено на 11.12.2012 г.
Протокол 1 от заседание, проведено на 30.01.2013 г.
Доклад за дейността на Постоянната комисията по заетост през 2012 г. и Анализ на пазара на труда в област Велико Търново към 31.12.2012 г.
Протокол №2 от заседание проведено на 19.10.2013 г.
Протокол №3 от заседание проведено на 05.12.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.01.2014 г.
Доклад за дейността на Постоянната комисията по заетост през 2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.10.2014 г.
Анализ на пазара на труда в област Велико Търново през 2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.01.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 26.01.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 01.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 29.09.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.12.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.02.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 06.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.06.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.02.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.03.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.04.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.10.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.01.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.04.2019 г.
Решение от заседание, проведено на 16.10.2019 г
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: