начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
Постоянна комисия по туризъм към Областен съвет за развитие
Постоянна комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за развитие
Областен консултативен съвет по здравеопазване
Областна комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Областeн съвет за развитие
Областна комисия "Военни паметници"
Областен координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.
Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча
Областен експертен съвет по устройство на територията
Постоянна комисия за съвети по земеделието към Областен съвет за развитие
Комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
Областна комисия за борба с епизоотични ситуации
Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
Областен съвет по сигурност
Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС
Областен съвет по условия на труд
Постоянна комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации
Областен съвет по правата на хората с увреждания
Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Велико Търново
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати