начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
Постоянна комисия по туризъм към Областен съвет за развитие
Постоянна комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за развитие
Областен консултативен съвет по здравеопазване
Областна комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Областeн съвет за развитие
Областна комисия "Военни паметници"
Областен координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.
Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча
Областен експертен съвет по устройство на територията
Постоянна комисия за съвети по земеделието към Областен съвет за развитие
Комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
Областна комисия за борба с епизоотични ситуации
Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
Областен съвет по сигурност
Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС
Областен съвет по условия на труд
Постоянна комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации
Областен съвет по правата на хората с увреждания
Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Велико Търново
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: