начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Заместник областни управители
» ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Детелина Кирилова Борисова

инж. ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА БОРИСОВА

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори: заетост, безработица и социални дейности, международни контакти на регионално ниво, устройство на територията, земеделие и гори, екология и опазване на околната среда, сътрудничество с неправителствени организации.

Дата на раждане: 05.04.1972 г.
Месторождение: Горна Оряховица
Семейно положение: омъжена, с две деца

Професионална дейност

15.05.2017 - до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
07.11.2015 - 15.05.2017Началник район, ВиК гр. Стражица
07.11.2011 - 01.11.2015Кмет на Община Стражица
01.11.2009 - 07.11.2011Строителен инженер, специалност ВиК, Отдел”Контрол” при БДУВДР Плевен, клон Велико Търново
01.02.2007 - 01.11.2009Строителен инженер, „МЕДИНА-М” ЕООД, гр. Стражица
07.12.2006 - 01.08.2007Строителен инженер, “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, клон Велико Търново
05.04.2005 - 07.12. 2006Проектант, ЕТ ”ДЕСИСЛАВА - Ст. Борисов”, гр. Стражица
24.10.2001 - 24.06.2002Зам.-управител, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
01.01.2001 - 24.10.2001Началник отдел ТППЦ, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
04.05.1992 - 01.01.2001Инвеститорски контрол на строителни обекти, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
10.09.1991 - 04.05.1992Специалист организатор, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица

Образование

12.01.2003 - 12.02.2003Следдипломна квалификация, Оценител на недвижими имоти и напорни канализации, УАСГ, гр. София
10.09.1991 - 12.01.2002Магистър инженер, специалност „ВиК мрежи и съоръжения“, УАСГ, гр. София
05.02.2000 - 05.05.2000Следдипломна квалификация, специалност „Автоматизирано проектиране“, Технически университет Варна, клон Велико Търново
01.06.1992 - 30.06.1993Финансов мениджър, специалност „Финансов мениджмънт”, катедра „Финанси и кредит”, СА ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
01.09.1987 - 27.06.1991Средно техническо образование, специалност „Архитектура и строителство“, Строителен техникум ”Ангел Попов”, гр. Велико Търново
ИВЕТА СТОЯНОВА КАБАКЧИЕВА

ИВЕТА СТОЯНОВА КАБАКЧИЕВА

За контакт

Сл. телефон:062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа 
Ресори на действие: култура, младежки дейности и спорт, здравеопазване, туризъм, противодействие на корупцията, информационно обслужване, технологии и съобщения, транспорт, етнически и демографски въпроси и здравословни и безопасни условия на труд.

Дата на раждане: 15.02.1982 г.
Месторождение: Търговище
Семейно положение: омъжена, с едно дете

Професионална дейност

01.06.2017 - до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
04.2012 - 31.05.2017Адвокат на свободна практика, член на Адвокатска колегия Търговище
06.2006 - 04.2012Адвокат, Адвокатска контора „Дигеста консулт“, София
2003 - 2005Главен редактор на вестник „Университет” Велико Търново

Образование

2017 - продължаваПрофесионална квалификация „Право на ЕС – практически възможности на националния юрист (изводи от актуалната практика на СЕС относно прилагането на съюзното право и преюдициалните запитвания)”, Юридически факултет на Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
2000 - 2006Магистър, специалност „Право”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Допълнителна информация

  • Член на Районна избирателна комисия Велико Търново
  • Член на Общинска избирателна комисия Велико Търново до 01.06.2017 г.
  • Участник в проект „Създаване, въвеждане и прилагане на етичен кодекс в Народно читалище” с номер BG05/671 по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
  • Английски език (C1), Руски език (A1), Испански език (A1)
Областен управител

Областен управител
Заместник областни управители
Правомощия
Актове

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати