начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Заместник областни управители
» ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Детелина Кирилова Борисова

инж. ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА БОРИСОВА

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори: заетост, безработица и социални дейности, международни контакти на регионално ниво, устройство на територията, земеделие и гори, екология и опазване на околната среда, сътрудничество с неправителствени организации.

Дата на раждане: 05.04.1972 г.
Месторождение: Горна Оряховица
Семейно положение: омъжена, с две деца

Професионална дейност

15.05.2017 - до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
07.11.2015 - 15.05.2017Началник район, ВиК гр. Стражица
07.11.2011 - 01.11.2015Кмет на Община Стражица
01.11.2009 - 07.11.2011Строителен инженер, специалност ВиК, Отдел”Контрол” при БДУВДР Плевен, клон Велико Търново
01.02.2007 - 01.11.2009Строителен инженер, „МЕДИНА-М” ЕООД, гр. Стражица
07.12.2006 - 01.08.2007Строителен инженер, “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, клон Велико Търново
05.04.2005 - 07.12. 2006Проектант, ЕТ ”ДЕСИСЛАВА - Ст. Борисов”, гр. Стражица
24.10.2001 - 24.06.2002Зам.-управител, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
01.01.2001 - 24.10.2001Началник отдел ТППЦ, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
04.05.1992 - 01.01.2001Инвеститорски контрол на строителни обекти, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица
10.09.1991 - 04.05.1992Специалист организатор, “ТАСЛАДЖА” ЕООД, гр. Стражица

Образование

12.01.2003 - 12.02.2003Следдипломна квалификация, Оценител на недвижими имоти и напорни канализации, УАСГ, гр. София
10.09.1991 - 12.01.2002Магистър инженер, специалност „ВиК мрежи и съоръжения“, УАСГ, гр. София
05.02.2000 - 05.05.2000Следдипломна квалификация, специалност „Автоматизирано проектиране“, Технически университет Варна, клон Велико Търново
01.06.1992 - 30.06.1993Финансов мениджър, специалност „Финансов мениджмънт”, катедра „Финанси и кредит”, СА ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
01.09.1987 - 27.06.1991Средно техническо образование, специалност „Архитектура и строителство“, Строителен техникум ”Ангел Попов”, гр. Велико Търново
ИВЕТА СТОЯНОВА КАБАКЧИЕВА

ИВЕТА СТОЯНОВА КАБАКЧИЕВА

За контакт

Сл. телефон:062 600842
Е-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа 
Ресори на действие: култура, младежки дейности и спорт, здравеопазване, туризъм, противодействие на корупцията, информационно обслужване, технологии и съобщения, транспорт, етнически и демографски въпроси и здравословни и безопасни условия на труд.

Дата на раждане: 15.02.1982 г.
Месторождение: Търговище
Семейно положение: омъжена, с едно дете

Професионална дейност

01.06.2017 - до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
04.2012 - 31.05.2017Адвокат на свободна практика, член на Адвокатска колегия Търговище
06.2006 - 04.2012Адвокат, Адвокатска контора „Дигеста консулт“, София
2003 - 2005Главен редактор на вестник „Университет” Велико Търново

Образование

2017 - продължаваПрофесионална квалификация „Право на ЕС – практически възможности на националния юрист (изводи от актуалната практика на СЕС относно прилагането на съюзното право и преюдициалните запитвания)”, Юридически факултет на Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
2000 - 2006Магистър, специалност „Право”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Допълнителна информация

  • Член на Районна избирателна комисия Велико Търново
  • Член на Общинска избирателна комисия Велико Търново до 01.06.2017 г.
  • Участник в проект „Създаване, въвеждане и прилагане на етичен кодекс в Народно читалище” с номер BG05/671 по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
  • Английски език (C1), Руски език (A1), Испански език (A1)
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: