начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Областен управител - Актове
» ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Актове

Областният управител:

  • Издава заповеди в границите на предоставените му правомощия. Заповедите на областния управител могат да се обжалват пред съответния Административен съд.
  • /чл. 32 от Закона за администрацията/

  • Приема решения в качеството му на възложител на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Решенията подлежат на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията.
  • /чл. 120 от Закона за обществените поръчки/

  • Издава наказателни постановления в нормативно предвидените случаи.
  • /като административнонаказващ орган по Закона за административните нарушения и наказания/

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: