начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Социална инфраструктура

Социални дейности
В общината функционират 4 бр. ЦДГ – в Златарица, Горско Ново село, Родина и Средно село. През 2002 г. е открит Дом за стари хора в град Златарица с капацитет 25 места, след като МТСП утвърди проекта и програмата за неговата реализация. Изграден е с финансови средства от Фонда за регионални инициативи – 90 % и Община Златарица – 10 %. Домът за стари хора обслужва граждани – пенсионери на територията на цялата община. Построен е като обект от структурен тип, състоящ се от самостоятелни еднофамилни, едноетажни сгради и основна единица, съдържаща звената за обществено и културно обслужване, общежитие на част, решена като еднофамилни апартаменти. В схемата за бъдещо застрояване се предвиждат допълнителни еднофамилни къщи – редово застрояване и разширение на зоната за културен отдих.

Здравеопазване
Регистрирани лекарски практики – 5 бр., стоматологични практики – 4 бр. Общината разполага със сграден фонд – поликлиника в гр. Златарица и фелдшерски здравни пунктове в по-големите населении места, които се ползват под наем от практикуващите медицински специалисти.

Образование
На територията на община Златарица функционират 4 общински общообразователни училища – 1 средно в гр.Златарица, 2 основни – в с. Горско Ново село и с. Средно село и 1 начално – в с. Родина. В държавното училище към Министерство на земеделието и горите - Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски", гр. Златарица се подготвят кадри за селското и горско стопанство.

Култура
В началото на всяка година с решение на Общински съвет гр. Златарица се приема Календарен план за културните мероприятия в общината. В него е засегнато честването не само на националните празници, а и на традиционни местни празници, като Васильовица /Банго Васил/, храмовия празник – 9 май, утвърден от 1997 г. като празник на града, събора на гр. Златарица – 24 май, връчването на наградите за литературна критика "Иван Мешеков и Иван Радославов", регионални прегледи на художествената самодейност при клубовете на пенсионера, честване годишнини на видни златарчани и др. Във всички празници неизменно взема участие и прочутият златаришки духов оркестър "Балканска китка". В град Златарица има изградени исторически музеи с местно значение – един от които е бившето модерно за времето си класно училище, построено през 1860 г.; църква – храм "Св. Николай", обявена за паметник на културата, уникална със своите стенописи, икони и архитектурен стил. В землището на с. Горско Ново село през 2002 г. е открита средновековна църква (ХІІІ – ХІV век). В населените места Златарица, Горско Ново село, Родина и Сливовица функционират читалища. В СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Златарица е открит Музей на етносите, в който са експонирани сечива, оръдия на труда, носии и др. характерни предмети за различните етноси на територията на общината – българи, роми, власи и турци.
Златарица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати