начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Социална инфраструктура

Социални дейности
В общината функционират 4 бр. ЦДГ – в Златарица, Горско Ново село, Родина и Средно село. През 2002 г. е открит Дом за стари хора в град Златарица с капацитет 25 места, след като МТСП утвърди проекта и програмата за неговата реализация. Изграден е с финансови средства от Фонда за регионални инициативи – 90 % и Община Златарица – 10 %. Домът за стари хора обслужва граждани – пенсионери на територията на цялата община. Построен е като обект от структурен тип, състоящ се от самостоятелни еднофамилни, едноетажни сгради и основна единица, съдържаща звената за обществено и културно обслужване, общежитие на част, решена като еднофамилни апартаменти. В схемата за бъдещо застрояване се предвиждат допълнителни еднофамилни къщи – редово застрояване и разширение на зоната за културен отдих.

Здравеопазване
Регистрирани лекарски практики – 5 бр., стоматологични практики – 4 бр. Общината разполага със сграден фонд – поликлиника в гр. Златарица и фелдшерски здравни пунктове в по-големите населении места, които се ползват под наем от практикуващите медицински специалисти.

Образование
На територията на община Златарица функционират 4 общински общообразователни училища – 1 средно в гр.Златарица, 2 основни – в с. Горско Ново село и с. Средно село и 1 начално – в с. Родина. В държавното училище към Министерство на земеделието и горите - Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски", гр. Златарица се подготвят кадри за селското и горско стопанство.

Култура
В началото на всяка година с решение на Общински съвет гр. Златарица се приема Календарен план за културните мероприятия в общината. В него е засегнато честването не само на националните празници, а и на традиционни местни празници, като Васильовица /Банго Васил/, храмовия празник – 9 май, утвърден от 1997 г. като празник на града, събора на гр. Златарица – 24 май, връчването на наградите за литературна критика "Иван Мешеков и Иван Радославов", регионални прегледи на художествената самодейност при клубовете на пенсионера, честване годишнини на видни златарчани и др. Във всички празници неизменно взема участие и прочутият златаришки духов оркестър "Балканска китка". В град Златарица има изградени исторически музеи с местно значение – един от които е бившето модерно за времето си класно училище, построено през 1860 г.; църква – храм "Св. Николай", обявена за паметник на културата, уникална със своите стенописи, икони и архитектурен стил. В землището на с. Горско Ново село през 2002 г. е открита средновековна църква (ХІІІ – ХІV век). В населените места Златарица, Горско Ново село, Родина и Сливовица функционират читалища. В СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Златарица е открит Музей на етносите, в който са експонирани сечива, оръдия на труда, носии и др. характерни предмети за различните етноси на територията на общината – българи, роми, власи и турци.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: