начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Лясковец « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
Със своите производствени мощности град Лясковец се явява промишлено ядро с над общинско значение. Водещ отрасъл в градската икономика е промишлеността. Нейната отраслова структура включва три подотрасъла: машиностроене, хранително-вкусова и шивашка промишленост. По отрасли в Общината най-голям дял заемат фирмите по търговия и ремонт (165 бр.), следва преработващата индустрия (70 бр.), хотели и обществено хранене (34 бр.). Значителен е и броят на фирмите извършващи транспортна дейност и съобщения (32 бр.). По-малък дял заемат фирмите в отраслите електроенергия, газ и вода, финанси, кредити и застраховки, образование и здравеопазване.

Селско стопанство
Обработваемите земи, покрити с характерните за Общината сивокафяви горски почви се причисляват към добрите земи. Те са подходящи за отглеждане на пшеница, царевица, слънчоглед както и за зеленчукопроизводство и лозарство. Характера и структурата на почвената покривка, климатичните особености и разнообразието на релефа в землищата на населените места от общината са предпоставка за високо естествено плодородие. В областта на селското и горско стопанство, и риболова в Общината са регистрирани 51 предприятия, 20 от които активни.

Туризъм
В гр. Лясковец функционира атракционно-дегустационен център в Музея на градинарството и лозарството, където се провеждат дегустации на вина от региона.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: