начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Елена « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
На територията на Община Елена съществуват предимно малки и средни предприятия и дружества. Създадените преди няколко години нови малки, предимно частни предприятия, работят успешно в сферата на хранително-вкусовата, дърводобивната, дървопреработващата и шивашката промишленост, а също и в сферата на туристическите услуги. "БИ СИ СИ Хандел" ООД (млекопреработващо предприятие), "Елена" АД (дървообработващо предприятие), "Ремел" АД (производство на ремаркета), "Ремби" АД (производство на детайли и възли за ремаркета), "Елба – 99" АД (дърводобив, дървообработване), ЕТ "Перун – I" (строителство, търговия, хотелиерство, ресторантьорство). Частния сектор е съсредоточена предимно в търговията и предлагането на туристически услуги. Общинската икономика е концентрирана почти изцяло в гр. Елена. В останалата част от общината населението се занимава главно със селско стопанство за задоволяване на лични нужди, дребно животновъдство и търговия.

Селско стопанство
Селскостопанският фонд в общината е 287 539 дка, в това число около 193 000 дка обработваема земя. Голяма част от населението в селата развива животновъдство главно в лични стопанства. Добре развито е и пчеларството. Регистрирани са над 1000 пчелни семейства. Създаденото пчеларско дружество се стреми към биологично екологично пчеларство. Развива се и култивираното отглеждане на етерично-маслени култури, арония, билки и гъби.

Туризъм
Красивата природа, кристално чистите води, природните и антропогенни дадености на Еленския регион са предпоставка за развитие на туризма във всичките му алтернативни форми. Туристическата база в общината се разширява непрекъснато. Туристически маршрути:
- с. Мийковци – х. Чумерна – вр. Чумерна;
- х. Чумерна – х. Горски дом – х. Буковец;
- гр. Елена – с. Вълчевци – яз. Йовковци – Капиновски манастир;
- гр. Елена – Марков камък – Раев камък;
- гр. Елена – Долни Чукани – Горни Чукани – Климатично училище – Търкашени – Дърлевци – Братованов град – ханче "Боаза";
- с. Дрента – местността "Бутора" – Караиваново хорище – х. Буковец – х. Ловен дом – х. Горски дом – х. Чумерна /маршрутът се включва в Европейски маршрут Е-3 от вр. Ком до нос Емине/;
- гр. Елена – с. Костел – м. Средна река – резерват "Бяла крава";
- с. Мийковци – вр. Голяма турла – с. Костел;
- гр. Елена – с. Новачкини – вр. Острец;
- гр. Елена – водопад Христовци – с. Руховци;
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: