начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Елена « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
На територията на Община Елена съществуват предимно малки и средни предприятия и дружества. Създадените преди няколко години нови малки, предимно частни предприятия, работят успешно в сферата на хранително-вкусовата, дърводобивната, дървопреработващата и шивашката промишленост, а също и в сферата на туристическите услуги. "БИ СИ СИ Хандел" ООД (млекопреработващо предприятие), "Елена" АД (дървообработващо предприятие), "Ремел" АД (производство на ремаркета), "Ремби" АД (производство на детайли и възли за ремаркета), "Елба – 99" АД (дърводобив, дървообработване), ЕТ "Перун – I" (строителство, търговия, хотелиерство, ресторантьорство). Частния сектор е съсредоточена предимно в търговията и предлагането на туристически услуги. Общинската икономика е концентрирана почти изцяло в гр. Елена. В останалата част от общината населението се занимава главно със селско стопанство за задоволяване на лични нужди, дребно животновъдство и търговия.

Селско стопанство
Селскостопанският фонд в общината е 287 539 дка, в това число около 193 000 дка обработваема земя. Голяма част от населението в селата развива животновъдство главно в лични стопанства. Добре развито е и пчеларството. Регистрирани са над 1000 пчелни семейства. Създаденото пчеларско дружество се стреми към биологично екологично пчеларство. Развива се и култивираното отглеждане на етерично-маслени култури, арония, билки и гъби.

Туризъм
Красивата природа, кристално чистите води, природните и антропогенни дадености на Еленския регион са предпоставка за развитие на туризма във всичките му алтернативни форми. Туристическата база в общината се разширява непрекъснато. Туристически маршрути:
- с. Мийковци – х. Чумерна – вр. Чумерна;
- х. Чумерна – х. Горски дом – х. Буковец;
- гр. Елена – с. Вълчевци – яз. Йовковци – Капиновски манастир;
- гр. Елена – Марков камък – Раев камък;
- гр. Елена – Долни Чукани – Горни Чукани – Климатично училище – Търкашени – Дърлевци – Братованов град – ханче "Боаза";
- с. Дрента – местността "Бутора" – Караиваново хорище – х. Буковец – х. Ловен дом – х. Горски дом – х. Чумерна /маршрутът се включва в Европейски маршрут Е-3 от вр. Ком до нос Емине/;
- гр. Елена – с. Костел – м. Средна река – резерват "Бяла крава";
- с. Мийковци – вр. Голяма турла – с. Костел;
- гр. Елена – с. Новачкини – вр. Острец;
- гр. Елена – водопад Христовци – с. Руховци;
Елена
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати