начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

Процесите на преструктуриране на икономиката през годините на преход доведоха до качествени промени в съотношението между отделните отрасли на националното стопанство в общината. От водещ отрасъл в началото на прехода, днес промишлеността в значителна степен изостава в приноса си за формиране социалния статус на населението.

Водеща позиция сред фирмите в общината имат:

  • "Балканкар-Заря"АД гр.Павликени – произвежда дискови стоманени колела, джанти за автомобили, за електро- и мотокари и за селскостопански машини. 90% от продукцията му се реализира на европейския пазар.
  • "Вагрянка"АД гр.Павликени - предлага машини за производство и транспортиране на бетонови смеси, подемно-транспортни машини Има дългогодишен опит в производството на оборудване за керамичното производство.
  • "Метарем"АД гр.Павликени - за производство на селскостопански машини и резервни части за тях; фуражомелки, ротационна брана, хедер за соя, помпи за гъсти течности, адаптери за комбайни, прикачни комбайни за царевица.
  • "Бъдеще"ЕООД с.Бутово - за производство на тухли и керемиди.
  • "Унипак" АД гр.Павликени - произвежда опаковки от хартия, картон и полиeтилен, както и от комбинирани материали за насипни продукти.
  • "Елит" АД гр.Павликени - производство на облекла за спорт и свободно време с реализация на продукцията предимно в чужбина.

Мелничарството основно е представено от мелниците в Павликени и Бяла черква, които са с по-модерно оборудване.

Винарството основно е представено от "Ловико-Росина" Павликени, специализирано за производство на вина и спиртни напитки. Модерно оборудван цех за винена киселина.; Кооперация "Грозд" с. Карайсен е с дългогодишни традиции във винарството. Винарната на "Универсал-Пенев" в с. Върбовка постепенно завоюва позиции, основно на базата на качество.


Селско стопанство

Естественото разположение на общината и плодородните почви изведоха през последните десет години селското стопанство като водещ отрасъл. Въпреки реално съществуващите трудности селското стопанство е в процес на развитие с тенденция за структуроопределящ отрасъл.

Практически земеделските територии представляват 83.6 % от общата площ на общината. От земеделските територии 76 % са ниви с високо плодородие и в екологично чисти райони.

Растениевъдството в общината е широко застъпено във всички населени места, независимо от известните разлики в почвените категории и релефа.

Общо обработваемите ниви възлизат на 395663 дка или над 63 % от общата територия на общината. Основни култури за общината са зърнено-хлебните и фуражните, които заемат преобладаващата част от посевните площи. От зърнените култури основно се отглеждат пшеница, ечемик и царевица. Достигнатите добиви за 2001 год са около средните за страната с тенденция за повишаване.

През последните няколко години стабилни позиции на международните пазари постигнаха производителите на декоративни рози.

Животновъдството е в процес на развитие, след спада през последните години, като броя на едрия рогат добитък достига 3306 броя; овце 17602 бр; кози 9172 броя, свине над 13623 бр; птици 521262 бр, пчелни семейства 3592 бр., зайци 5436 бр., впрегатни животни 2673 бр.


Туризъм

Община Павликени разполага с разнообразни и привлекателни туристически ресурси, които приведени в състояние на готовност за посрещане на туристи и комплексно туристическо обслужване, проявяват добра привлекателна сила не само за българи, но и за чуждестранни гости

Каньонът на р.Негованка с езерото Негованка

Този значителен по площ обект попада в землищата на селата Михалци и Емен. Каньонът заедно с езерото е с дължина 2 километра и започва непосредствено от крайните къщи на с.Емен като продължава в североизточна посока. Самият каньон е дълъг 950 метра, като по-голямата и атрактивна част е в Михалското землище.

В началото на каньона се разкрива входът на Еменската пещера, свързана с повърхността с естествен вход и асансьорна шахта. Неголямото по площ и обем езеро "Негованка" е своеобразна допълнителна атракция към каньона, тъй като гледано от много позиции, се възприема като естествено планинско езеро разположено в закътана, гориста, дълбоко всечена котловинка, заобиколена със скални венци.

Най-голямата атрактивност на Негованския каньон е в най-тясната му V-видна част- редуващи се прагове, водопади,еворзионни котли и отвесни до 80 метра височина скали. Тази част завършва с твърде привлекателния водопад Момин скок, който заедно с целия каньон е обявен за природна забележителност.

Пещера Троана

Открита е през 1989 г. при спелеоложки проучвания в силно гориста местност на границата на землищата на селата Вишовград и Ново село/5.5 км. югозападно от Ново село и 4 км.юг-югоизточно от Вишовград/

Мусински карстов извор- пещера.

Разположен е до шосето В.Търново - Павликени и попада в регулацията на с.Мусина.Изворът е един от най-големите в тази част на страната. В същност той би трябвало да се възприема в съчетание с други дадености около него - римски каптаж за Никополис ад Иструм, пъстървово рибно стопанство, неголяма водна пещера, исторически паметник от Възраждането, стари воденици и др.

Археологически паметници от епохата на античността.

Единственият досега в Югоизточна Европа и Мала Азия керамичен комплекс, разкрит в Общината е действал като производствено средище от II до началото на IV в.

На 4 км.западно от Павликени се намира единственият по рода си на Балканският полуостров античен керамичен център просъществувал от III до V в. от н.е. Сега центърът е свързан с града чрез асфалтов път. Разкритите основи на жилищни сгради и работилници са консервирани и експонирани. Заедно с тях са консервирани и експонирани и керамичните пещи. За целта са създадени специални покрития- витрини за съхранение на пещите и съответно за по- доброто им възприемане от посетителите. Този обект е популярен сред учените археолози в света и е включен в програмата за научни изследвания "Гетика".

Обекти и паметни места от революционно- освободителните борби на българския народ.

В Павликенска община има запазени интересни обекти и паметни места от борбите срещу османските поробители. По значимите сред тях са обозначени с паметници и периодично се поддържат. Сред тях са дъба с кръста в землището на Бяла черква и местността "Пусията" при с. Върбовка свързани с битките на четата на поп Харитон и Бачо Киро; Карапановата курия и Калнъдере /Канлъдере/ където четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа води героични сражения.

Изброените обекти далеч не обхващат всички исторически забележителности, но най-добре се вписват в заобикалящата ги природна среда.

Павликени
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати