начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

Процесите на преструктуриране на икономиката през годините на преход доведоха до качествени промени в съотношението между отделните отрасли на националното стопанство в общината. От водещ отрасъл в началото на прехода, днес промишлеността в значителна степен изостава в приноса си за формиране социалния статус на населението.

Водеща позиция сред фирмите в общината имат:

  • "Балканкар-Заря"АД гр.Павликени – произвежда дискови стоманени колела, джанти за автомобили, за електро- и мотокари и за селскостопански машини. 90% от продукцията му се реализира на европейския пазар.
  • "Вагрянка"АД гр.Павликени - предлага машини за производство и транспортиране на бетонови смеси, подемно-транспортни машини Има дългогодишен опит в производството на оборудване за керамичното производство.
  • "Метарем"АД гр.Павликени - за производство на селскостопански машини и резервни части за тях; фуражомелки, ротационна брана, хедер за соя, помпи за гъсти течности, адаптери за комбайни, прикачни комбайни за царевица.
  • "Бъдеще"ЕООД с.Бутово - за производство на тухли и керемиди.
  • "Унипак" АД гр.Павликени - произвежда опаковки от хартия, картон и полиeтилен, както и от комбинирани материали за насипни продукти.
  • "Елит" АД гр.Павликени - производство на облекла за спорт и свободно време с реализация на продукцията предимно в чужбина.

Мелничарството основно е представено от мелниците в Павликени и Бяла черква, които са с по-модерно оборудване.

Винарството основно е представено от "Ловико-Росина" Павликени, специализирано за производство на вина и спиртни напитки. Модерно оборудван цех за винена киселина.; Кооперация "Грозд" с. Карайсен е с дългогодишни традиции във винарството. Винарната на "Универсал-Пенев" в с. Върбовка постепенно завоюва позиции, основно на базата на качество.


Селско стопанство

Естественото разположение на общината и плодородните почви изведоха през последните десет години селското стопанство като водещ отрасъл. Въпреки реално съществуващите трудности селското стопанство е в процес на развитие с тенденция за структуроопределящ отрасъл.

Практически земеделските територии представляват 83.6 % от общата площ на общината. От земеделските територии 76 % са ниви с високо плодородие и в екологично чисти райони.

Растениевъдството в общината е широко застъпено във всички населени места, независимо от известните разлики в почвените категории и релефа.

Общо обработваемите ниви възлизат на 395663 дка или над 63 % от общата територия на общината. Основни култури за общината са зърнено-хлебните и фуражните, които заемат преобладаващата част от посевните площи. От зърнените култури основно се отглеждат пшеница, ечемик и царевица. Достигнатите добиви за 2001 год са около средните за страната с тенденция за повишаване.

През последните няколко години стабилни позиции на международните пазари постигнаха производителите на декоративни рози.

Животновъдството е в процес на развитие, след спада през последните години, като броя на едрия рогат добитък достига 3306 броя; овце 17602 бр; кози 9172 броя, свине над 13623 бр; птици 521262 бр, пчелни семейства 3592 бр., зайци 5436 бр., впрегатни животни 2673 бр.


Туризъм

Община Павликени разполага с разнообразни и привлекателни туристически ресурси, които приведени в състояние на готовност за посрещане на туристи и комплексно туристическо обслужване, проявяват добра привлекателна сила не само за българи, но и за чуждестранни гости

Каньонът на р.Негованка с езерото Негованка

Този значителен по площ обект попада в землищата на селата Михалци и Емен. Каньонът заедно с езерото е с дължина 2 километра и започва непосредствено от крайните къщи на с.Емен като продължава в североизточна посока. Самият каньон е дълъг 950 метра, като по-голямата и атрактивна част е в Михалското землище.

В началото на каньона се разкрива входът на Еменската пещера, свързана с повърхността с естествен вход и асансьорна шахта. Неголямото по площ и обем езеро "Негованка" е своеобразна допълнителна атракция към каньона, тъй като гледано от много позиции, се възприема като естествено планинско езеро разположено в закътана, гориста, дълбоко всечена котловинка, заобиколена със скални венци.

Най-голямата атрактивност на Негованския каньон е в най-тясната му V-видна част- редуващи се прагове, водопади,еворзионни котли и отвесни до 80 метра височина скали. Тази част завършва с твърде привлекателния водопад Момин скок, който заедно с целия каньон е обявен за природна забележителност.

Пещера Троана

Открита е през 1989 г. при спелеоложки проучвания в силно гориста местност на границата на землищата на селата Вишовград и Ново село/5.5 км. югозападно от Ново село и 4 км.юг-югоизточно от Вишовград/

Мусински карстов извор- пещера.

Разположен е до шосето В.Търново - Павликени и попада в регулацията на с.Мусина.Изворът е един от най-големите в тази част на страната. В същност той би трябвало да се възприема в съчетание с други дадености около него - римски каптаж за Никополис ад Иструм, пъстървово рибно стопанство, неголяма водна пещера, исторически паметник от Възраждането, стари воденици и др.

Археологически паметници от епохата на античността.

Единственият досега в Югоизточна Европа и Мала Азия керамичен комплекс, разкрит в Общината е действал като производствено средище от II до началото на IV в.

На 4 км.западно от Павликени се намира единственият по рода си на Балканският полуостров античен керамичен център просъществувал от III до V в. от н.е. Сега центърът е свързан с града чрез асфалтов път. Разкритите основи на жилищни сгради и работилници са консервирани и експонирани. Заедно с тях са консервирани и експонирани и керамичните пещи. За целта са създадени специални покрития- витрини за съхранение на пещите и съответно за по- доброто им възприемане от посетителите. Този обект е популярен сред учените археолози в света и е включен в програмата за научни изследвания "Гетика".

Обекти и паметни места от революционно- освободителните борби на българския народ.

В Павликенска община има запазени интересни обекти и паметни места от борбите срещу османските поробители. По значимите сред тях са обозначени с паметници и периодично се поддържат. Сред тях са дъба с кръста в землището на Бяла черква и местността "Пусията" при с. Върбовка свързани с битките на четата на поп Харитон и Бачо Киро; Карапановата курия и Калнъдере /Канлъдере/ където четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа води героични сражения.

Изброените обекти далеч не обхващат всички исторически забележителности, но най-добре се вписват в заобикалящата ги природна среда.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: