начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Община Стражица има относително висока степен на изграденост на елементите на техническата инфраструктура. Всички селища са водоснабдени, електрифицирани, гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от средната за страната. Град Стражица е изцяло канализиран. През територията на общината преминават много важни пътни комуникации с регионално и национално значение.

С национално значение са пътищата от националната сухопътна мрежа:
Велико Търново – Кесарево - Омуртаг /за Варна/;
Горна Оряховица - Камен - Попово;
Стражица - Лозен - Полски Тръмбеш;
Стражица - Ново Градище - Омуртаг.

С национално значение е и ЖП линията София – Горна Оряховица – Варна, която преминава през три населени места: спирка с. Кесарево, гара Стражица и спирка с. Асеново. Тази отсечка е изградена през 1887–1890 година, а открита за експлоатация през 1900 година.

Междуселищните връзки в общината се осъществяват чрез автомобилния транспорт. Изградени 546 км улици и пътища от II-ри до IV-ти клас. През 10 от всичките 22 населени места минават пътища ІІІ-ти клас, през 14 – ІV-ти клас.


Енергийна промишленост
Всички селища са електрифицирани, а в централните райони на повечето мрежата ниско напрежение е подземна. В гр. Стражица ел. мрежата се изгражда изцяло по този начин. През 2008 г. се планира началото на газификацията на град Стражица.

Съобщителна

Общината е включена в националната съобщителна система и в автоматичното междуселищно телефонно избиране. В 3 от населените места в общината / Теменуга, Водно и Железарци/ има само по един обществен пост. Град Стражица се нуждае от разширение на СТМ, тъй като съществуващата обхваща отделни части от квартали. Освен това канална и първична мрежа не е изградена в североизточната част на града. Внедрена е цифрова централа в град Стражица.

Изградена е мрежа на М-тел, Глобул и Вивател с покритие в цялата община.

Водоснабдяване
До 1987 година 18 от общо 22-те населени места на общината са водоснабдени. След тази година, в периода на възстановяване щетите от земетресението през 1986 година продължава изпълнението на програмата за развитие и в резултат на това са водоснабдени и останалите 5 селища на община Стражица - Ново Градище, Любенци, Кавлак, Мирово и Водно. От 1992 година до 1999 година са осъществени проектите за допълнително водоснабдяване на селищата с режим на водопотреблението – Кесарево, Камен, Нова Върбовка, Виноград, Благоево, Владислав, Балканци, Лозен, Железарци и Любенци, а във Водно и Паисий - изграждане на вътрешната водопроводна мрежа. В последните години се извършва реконструкция на външното водоснабдяване и вътрешната водопроводна мрежа на с.Теменуга, разширение на вътрешните водопроводни мрежи в Любенци, Водно и Железарци.
Стражица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати