начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Община Стражица има относително висока степен на изграденост на елементите на техническата инфраструктура. Всички селища са водоснабдени, електрифицирани, гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от средната за страната. Град Стражица е изцяло канализиран. През територията на общината преминават много важни пътни комуникации с регионално и национално значение.

С национално значение са пътищата от националната сухопътна мрежа:
Велико Търново – Кесарево - Омуртаг /за Варна/;
Горна Оряховица - Камен - Попово;
Стражица - Лозен - Полски Тръмбеш;
Стражица - Ново Градище - Омуртаг.

С национално значение е и ЖП линията София – Горна Оряховица – Варна, която преминава през три населени места: спирка с. Кесарево, гара Стражица и спирка с. Асеново. Тази отсечка е изградена през 1887–1890 година, а открита за експлоатация през 1900 година.

Междуселищните връзки в общината се осъществяват чрез автомобилния транспорт. Изградени 546 км улици и пътища от II-ри до IV-ти клас. През 10 от всичките 22 населени места минават пътища ІІІ-ти клас, през 14 – ІV-ти клас.


Енергийна промишленост
Всички селища са електрифицирани, а в централните райони на повечето мрежата ниско напрежение е подземна. В гр. Стражица ел. мрежата се изгражда изцяло по този начин. През 2008 г. се планира началото на газификацията на град Стражица.

Съобщителна

Общината е включена в националната съобщителна система и в автоматичното междуселищно телефонно избиране. В 3 от населените места в общината / Теменуга, Водно и Железарци/ има само по един обществен пост. Град Стражица се нуждае от разширение на СТМ, тъй като съществуващата обхваща отделни части от квартали. Освен това канална и първична мрежа не е изградена в североизточната част на града. Внедрена е цифрова централа в град Стражица.

Изградена е мрежа на М-тел, Глобул и Вивател с покритие в цялата община.

Водоснабдяване
До 1987 година 18 от общо 22-те населени места на общината са водоснабдени. След тази година, в периода на възстановяване щетите от земетресението през 1986 година продължава изпълнението на програмата за развитие и в резултат на това са водоснабдени и останалите 5 селища на община Стражица - Ново Градище, Любенци, Кавлак, Мирово и Водно. От 1992 година до 1999 година са осъществени проектите за допълнително водоснабдяване на селищата с режим на водопотреблението – Кесарево, Камен, Нова Върбовка, Виноград, Благоево, Владислав, Балканци, Лозен, Железарци и Любенци, а във Водно и Паисий - изграждане на вътрешната водопроводна мрежа. В последните години се извършва реконструкция на външното водоснабдяване и вътрешната водопроводна мрежа на с.Теменуга, разширение на вътрешните водопроводни мрежи в Любенци, Водно и Железарци.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: