начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Елена « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

В общината има сравнително добре изградена пътна мрежа (0.659 км/кв.м.). Категорията на пътищата е ниска. Липсват автомагистрали и пътища от І клас. 81 км е общата дължина на пътищата от II и III клас, а над 360 км – местни пътища. Общинският център отстои на 41 км. от областния център гр. Велико Търново; на 79 км. от гр. Сливен; на 260 км. от гр. София; на 240 км. от гр. Варна.


Енергийна промишленост

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена за по-голямо от реалното натоварване.


Съобщителна

В община Елена има монтирани 6 аналогови телефонни централи – в града и 5 села. По-голямата част от общината има покритие от мрежите на мобилните оператори "Мобилтел", "Глобул" и "Мобиком".


Водоснабдяване

Общината разчита изцяло на собствени водоизточници, което се обуславя от наличието на много на брой извори, голяма част от които каптирани. На територията на общината има положени повече от 140 км. външна водопроводна мрежа и повече от 85 км. вътрешна. Изградени са повече от 90 броя каптажи, зидани и шахтови кладенци, 50 броя резервоари, 10 помпени станции. Градът се захранва от няколко основни водоизточника: "Буков дол", "Бадевци и язовир "Йовковци". Част от населените места имат изградени сравнително примитивни собствени водоснабдявания, впоследствие предадени на ВиК за управление и експлоатация. Все още има населени места в общината, които не са водоснабдени. Приоритет на Община Елена е изграждане на водоснабдителни обекти.

Елена
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати