начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Елена « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

В общината има сравнително добре изградена пътна мрежа (0.659 км/кв.м.). Категорията на пътищата е ниска. Липсват автомагистрали и пътища от І клас. 81 км е общата дължина на пътищата от II и III клас, а над 360 км – местни пътища. Общинският център отстои на 41 км. от областния център гр. Велико Търново; на 79 км. от гр. Сливен; на 260 км. от гр. София; на 240 км. от гр. Варна.


Енергийна промишленост

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена за по-голямо от реалното натоварване.


Съобщителна

В община Елена има монтирани 6 аналогови телефонни централи – в града и 5 села. По-голямата част от общината има покритие от мрежите на мобилните оператори "Мобилтел", "Глобул" и "Мобиком".


Водоснабдяване

Общината разчита изцяло на собствени водоизточници, което се обуславя от наличието на много на брой извори, голяма част от които каптирани. На територията на общината има положени повече от 140 км. външна водопроводна мрежа и повече от 85 км. вътрешна. Изградени са повече от 90 броя каптажи, зидани и шахтови кладенци, 50 броя резервоари, 10 помпени станции. Градът се захранва от няколко основни водоизточника: "Буков дол", "Бадевци и язовир "Йовковци". Част от населените места имат изградени сравнително примитивни собствени водоснабдявания, впоследствие предадени на ВиК за управление и експлоатация. Все още има населени места в общината, които не са водоснабдени. Приоритет на Община Елена е изграждане на водоснабдителни обекти.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: