начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Община Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна като граничи с общините Свищов, Павликени, Горна Оряховица и Стражица от областта, така и с общините Бяла и Ценово на Русенска област.

Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. Км. Тя заема 0.40% от територията на страната и 9.8 % от Великотърновска област. Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391.4 кв. Км., фонд населени места – 25.2 кв.км., горски фонд 38.7 кв. Км., водни течения и площи – 6 кв.км, територии за транспорт –2.3 кв.км.


Релеф

Климат

Води

Почви

Растителност, животински свят и горско стопанство
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: