начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Сухиндол « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение
В централна северна България; граничи с общините Павликени, Левски, Летница и Севлиево

Релеф
Предбалкански физикогеографски район. Средна надморска височина 300 м. Най-висока точка в Дунавската равнина "Сухиндолски връх" – 482 м.

Климат
Умерен с изразен континентален характер

Води
Главна водна артерия е река "Росица". В горното и течение е изграден язовир "Ал.Стамболийски" с обем 220-250- млн. куб. метра и водна площ около 10 000 дка.

Почви
Кафяви и сиви горски почви, излужени черноземни, рендзини; алувиални и делувиални ливадни почви

Растителност, животински свят и горско стопанство
Овощни дървета – ябълки, праскови, сливи, череши и орехи Горските насаждения се представят предимно от – габър, бряст, дъб, липа, явор, ясен, и др.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: