начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Елена « всички общини
 
Герб на Елена
Статистически данни
Площ 671 389 дка/671.389 кв. км
Население 9 434 души
Населени места

общо селища - 124 
градове -
1
села –
123

   
Община Елена 5070
Председател на Общински съвет
Стоян Златев
Телефон 06151 6557
E-mail obs@elena.bg
Уебсайт http://obs.elena.bg
Кмет
инж. Дилян Млъзев
Телефон 06151 6132
E-mail obshtina@elena.bg
Уебсайт http://www.elena.bg
   
Информационен център 06151 6261
Факс 06151 6510
 
КМЕТСТВА
Кмет на кметство с. Беброво 5084
Николай Емилов Колев 06152 2345
Кмет на кметство с. Каменари 5083
Стела Венциславова Михайлова 06152 2570
Кмет на кметство с. Константин 5080
Стоян Симеонов Комитов 06155 2626
Кмет на кметство с. Майско 5085
Зоя Андонова Ангелова 06155 2253
Кмет на кметство с. Палици 5083
Стефан Кирилов Иванов 06152 2373
Кмет на кметство с. Буйновци 5097
Стефан Любчев Котуков 06154 2220
Кмет на кметство с. Илаков рът 5082
Йордан Петков Йорданов 06151 5752
Кметски наместник с. Блъсковци 5073
Катя Стоянова Цветкова 06151 2696
Кметски наместник с. Бойковци 5080
Севгюл Фейзуева Ниезиева 06152 2548
Кметски наместник с. Гърдевци 5087
Стефка Драганова Христова 06158 2319
Кметски наместник с. Дрента 5095
Аделина Иванова Ручка 06151 8570
Кметски наместник с. Костел 5099
Донка Александрова Златева 06150 3342
Кметски наместник с. Марян 5084
Сийка Кирилова Николова 06150 3565
Кметски наместник с. Мийковци 5098
Евгения Христова Кандева 06151 8456
Кметски наместник с. Руховци 5079
Стоян Сотиров Вараджаков 06151 5724
Кметски наместник с. Средни колиби 5093
Снежана Димитрова Стоянова 06158 2263
Кметски наместник с. Тодювци 5094
Росица Недялкова Стефанова 06151 8061
Кметски наместник с. Чакали 5099
Силвия Димитрова Йорданова 06151 3341
Кметски наместник с. Яковци 5081
Стефан Стефанов Димитров 06151 5712
Елена
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати