начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионална дирекция "Автомобилна администрация":
Ресорно ведомство: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Правомощия:

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" е специализиран орган за осъществяване на контролната дейност за спазване на изискванията, произтичащи от нормативните актове за транспортната дейност на територията на област Велико Търново. То осъществява контролни функции по спазването на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и всички произлизащи от тях подзаконови нормативни актове. Осъществява административно-наказателна дейност, съгласно Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и Закона за административните нарушения и наказания.

Длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" имат право:

 1. да спират пътните превозни средства, извършващи превоз на пътници и товари, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и да задържат всички документи, свързани с управляваното превозно средство и извършвания превоз;

 2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността на превозвачите;

 3. да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешенията за извършване на превоз на пътници и товари;

 4. да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари, на техническата изправност и транспортната годност на моторните превозни средства, извършващи обществен превоз;

 5. да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми от физическите и юридическите лица, получили разрешение за обучаване на кандидати за придобиване на професионална компетентност;

 6. да осъществяват контрол върху състоянието и дейността на автогарите;

 7. дава предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на МПС;

 8. прави предложения за отнемане на разрешения и лицензи;

 9. дава предписания във връзка с качеството на извършваните ремонти, техническо обслужване и периодична проверка на техническата изправност на МПС;

 10. при констатирани нарушения съставя актове.
Услуги:

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" при изпълнение на възложените функции и задължения издава и заверява образци и документи, свързани с обществения превоз на пътници и товари с автомобили. Извършва:

 • преглед за годност на МПС с българска регистрация за извършване на обществен превоз на пътници;

 • преглед на годността на пунктовете за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС;

 • организацията и провеждането на изпитите за съответните категории водачи на МПС;

 • организацията и провеждане на изпитите за професионална компетентност;

 • проверки и предлага за бракуване и разкомплектоване на пътни превозни средства;

 • водене на съответните регистри;

 • водене на статистика по различните направления на дейността.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул. "Козлуджа" 2

Телефон 1: 0700 19990 телефон за подаване на сигнали за корупция
Телефон 2: 062 621402
Факс: 062 646808
E-mail: rdaa_vtarnovo@rta.government.bg
Уеб адрес: http://www.rta.government.bg
Лице за контакти: Йордан Иванов
  териториални
органи
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Военно окръжие - Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
“Рибарство и контрол” Велико Търново
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/
Териториално звено ГРАО - Велико Търново
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: