начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ПРЕДСТОЯЩО
« назад
25.11.2019 - 20.12.2019
График за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново

ЗАПОВЕД

  ОКД-20-02-5
В. Търново, 22.10.2019 г.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за водите, чл. 212, чл. 213 и чл. 214 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и Доклад от комисия, назначена със Заповед № ОКД-20-02-1/08.04.2019 г., рег. № ОКД-20-01-89/01.10.2019 г.

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № ОКД-20-02-1/08.04.2019 г., в частта й по т. 3, с която е определен график на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, както следва:

Община

Период на проверката

1.

Стражица

25.11.2019 г. – 04.12.2019 г.

2.

Лясковец

Елена

05.12.2019 г. – 13.12.2019 г.

3.

4.

Велико Търново

Горна Оряховица

16.12.2019 г. – 20.12.2019 г.

 

5.

В останалата си част Заповед № ОКД-20-02-1/08.04.2019 г., на Областен управител на Област Велико Търново  остава непроменена и запазва своето действие.

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, посочени в графика.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА /П/

Областен управител на

област Велико ТърновоЛице за контакти:
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: