П47 Отразяване на промените в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П47 Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 71, ал. 3, чл. 72, ал. 3, чл. 74, ал. 2 и чл. 73 Правилник за прилагане на закона за държавната собственост – чл. 104, ал. 4; чл. 10, ал. 2, вр.…

Details

П46 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П46 Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1, чл.71 и чл. 2, ал. 2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 102, ал. 2; чл. 103, ал. 2 и чл.…

Details

П45 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П45 Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1 и чл. 71 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 102, ал. 2; чл. 103, ал. 2 и чл. 104, ал. 1…

Details

П44 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцелните планове на стопанските дворове.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П44 Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1 и чл. 71 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 102, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 Закон за собствеността и…

Details

П43 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П43 Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 80, ал. 1; чл. 80, ал. 2 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к.…

Details

П25 Разглеждане на искания и възражения по приети планове за земите по §4 – §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 28б, ал. 4 – ал. 7. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес:…

Details

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Документи и информация за поръчкатаПокана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Дата и време на публикуване: 18.03.2020 г. 15:58

Details

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Дата на публикуване: 18.03.2020Дата актуалност: 27.03.2020 Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Details

Заповед на Областния Управител за ограничаване на масовите мероприятия от 09.03.2020

Дата на публикуване: 09.03.2020Дата актуалност: 23.12.2020 Заповед ОКД-19-02-2 от 09.03.2020 г.  на ОУ за ограничаване на масовите мероприятия във връзка с опаснастта от разпространение на коронавирус Заповед ОКД-19-02-2 от 09.03.2020 г.  на ОУ за ограничаване на масовите мероприятия във връзка с опаснастта от разпространение на коронавирус

Details