Центровете за административно обслужване на граждани в общините Велико Търново и Елена не работят при непрекъсваем режим на работа. Това установи работна група от Областна администрация, която в периода от 3 до 26 май тази година извърши проверка на десетте общински администрации на територията на областта. Инспектирано е осъществяването на непрекъснат режим на работа с потребителите включително за подаване на заявления/искания за плащане на каса или чрез пос терминал, или за получаване на информация, данни и документи на Центровете за административно обслужване. Проверката е разпоредена от вицепремиера по ефективното управление Калина Константинова.

Установено е, че в Центъра за административно обслужване на граждани във Велико Търново се ползва обедна почивка от 12.30 до 13.00 ч. с цел дезинфекция на помещението. Работното време е указано на табела, както и в Харта на клиента, която е достъпна на сайта на общината. На самия сайт обаче липсва обявено работно време, а само са посочени адрес и телефон за контакт.

„В присъствие на работната група центърът беше празен и заключен в посоченото време за обедна почивка и имаше гражданин, който си тръгна без да бъде обслужен“, е констатирал още екипът от областната администрация.

В община Елена служителите от Центъра за обслужване на граждани ползват обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч., а местната администрация страда от липсата на кадри, става ясно още от проверката. В останалите осем общини обаче гражданите се обслужват и в обедните почивки за удобство на потребителите на административни услуги, които също имат регламентирано работно време.

След приключване на проверките Областният управител изпрати писмо на кметовете на Велико Търново и Елена. В него се посочва, че в срок до 30 юни тази година в двата центъра за административно обслужване следва да се осигури непрекъсваем режим на работа с граждани.

Междувременно от община Елена коригираха работното време и вече се приемат граждани и в обедната почивка, става ясно от справка в сайта на кметството. След 30 юни отново ще бъдат направени проверки.