начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Контакти
» АДМИНИСТРАЦИЯ

Контакти

Областен управител Тел./факс 062 600464
e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Заместник областен управител Тел./факс 062 600841, 062 600842
e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Експерт протокол и връзки с обществеността Тел./факс 062 600834
e-mail: pr@velikotarnovo.government.bg
Главен секретар тел.: 062 600829
Главен счетоводител тел.: 062 600800
e-mail: fsd@velikotarnovo.government.bg
Оперативни дежурни тел.: 062 620332, факс: 062 620144
e-mail: uk.omp.vt@velikotarnovo.government.bg
Експерт административно обслужване тел./факс: 062 600839
e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg
Експерт регионално развитие тел.: 062 600859
e-mail: rr@velikotarnovo.government.bg
Експерт държавна собственост тел.: 062 629601
e-mail: ds@velikotarnovo.government.bg
Експерт координация и административен контрол тел.: 062 600864
e-mail: kak@velikotarnovo.government.bg
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати