Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на покрив Дата и време на публикуване:03.07.2017 г. 16:12

Read more

Покана за абонаментно сервизно обслужване на ПИС

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за представяне на оферти за поддържане и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна система – централа тип FS7002 и пожарни кранове, както и техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на пожарогасители Дата и време на публикуване:11.08.2017 г. 16:30 Удължаване на срока за предоставяне на оферта за…

Read more

Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаРазработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:38 Писмо до ДАЕУ_OA04-5373_24082018 Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39 Техническо задание_09052018 Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:39 Договор  2018 Дата и време…

Read more

11-Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент – 11-та

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент“, публикувана на 04.12.2019 г. Дата и време на публикуване: 09.12.2019 г. 17:28 Спецификация Дата и време на публикуване: 09.12.2019 17:29

Read more

12Покана за дигитализиране документи държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изграждане на система за управление на дигитализираните документи за имотите държавна собственост на територията на област Велико Търново“, публикувана на 09.12.2019 г. 17:28 Изтеглете документ: Pokana_ISdigitalizirane Дата и време на публикуване: 09.12.2019 г. 17:28 Техническо задание  „Изграждане на система за управление на дигитализираните документи…

Read more

10-Изработване на проект за изменение на КК и КР Велико Търново Христо Ботев 2-2а

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на КК и КР за нанасяне на недвижим имот като нов обект на кадастъра – самостоятелен обект в сграда с адрес гр. В. Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2-2a“, публикувана на 17.10.2019 г. Дата и време на публикуване: 17.10.2019 г. 17:28

Read more

Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол“ Дата и време на публикуване:04.07.2019 г. 17:28 Разпределение междинен етаж Разпределение трети етаж Дата и време на публикуване:04.07.2019 г. 17:30 Покана за „Изработване на проект за изменение на кадастрална карта…

Read more