11-Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент – 11-та

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент“, публикувана на 04.12.2019 г. Дата и време на публикуване: 09.12.2019 г. 17:28 Спецификация Дата и време на публикуване: 09.12.2019 17:29

Read more

12Покана за дигитализиране документи държавна собственост

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изграждане на система за управление на дигитализираните документи за имотите държавна собственост на територията на област Велико Търново“, публикувана на 09.12.2019 г. 17:28 Изтеглете документ: Pokana_ISdigitalizirane Дата и време на публикуване: 09.12.2019 г. 17:28 Техническо задание  „Изграждане на система за управление на дигитализираните документи…

Read more

10-Изработване на проект за изменение на КК и КР Велико Търново Христо Ботев 2-2а

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на КК и КР за нанасяне на недвижим имот като нов обект на кадастъра – самостоятелен обект в сграда с адрес гр. В. Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2-2a“, публикувана на 17.10.2019 г. Дата и време на публикуване: 17.10.2019 г. 17:28

Read more

Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол

: Предмет на обществената поръчка: Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол“ Дата и време на публикуване:04.07.2019 г. 17:28 Разпределение междинен етаж Разпределение трети етаж Дата и време на публикуване:04.07.2019 г. 17:30 Покана за „Изработване на проект за изменение на кадастрална карта…

Read more