Контактна информация

Статистически данни

 • Площ: 671 389 дка
 • Население: 7 556 души
 • Населени места: 124
  градове – 1
  села – 123
 • Адрес:
  5070 Елена,
  ул. Иларион Макариополски 24

Информационен център

Телефон:  06151 6261

Кмет

инж. Дилян Млъзев
Телефон: 06151 6132
Факс: 06151 6510
Имейл:  obshtina@elena.bg
Уебсайт:   http://www.elena.bg

Председател на Общински съвет

Име: Стоян Златев
Телефон: 06151 6557
Факс: 06151 6510
Имейл:  obs@elena.bg
Уебсайт:  http://obs.elena.bg

Кметства

Кмет на кметство с.Беброво

Николай  Колев

5084

06152 2345

Кмет на кметство с.Константин

Лютви Османов

5080

06155 2626

Кмет на кметство с.Майско

Сашо Иванов

5085

06155 2253

Кметски наместник с.Каменари

Стела Михайлова

5083

06152 2570

Кметски наместник с.Палици

Стефан Иванов

5083

06152 2373

Кметски наместник с.Буйновци

Стефан Котуков

5097

06154 2220

Кметски наместник с.Илаков рът

Йордан Йорданов

5095

06151 5752

Кметски наместник с.Дрента

Георги Георгиев

5082

06151 8570

Кметски наместник с.Марян

Сийка Николова

5084

06150 3565

Кметски наместник с.Руховци

Стоян Вараджаков

5079

06151 5724

Кметски наместник с.Средни колиби

Снежана Стоянова

5093

06158 2263

Кметски наместник с.Тодювци

Росица Стефанова

5094

06151 8061

Кметски наместник с.Яковци

Румен Стойков

5081

06151 5712

Кметски наместник с.Блъсковци

Катя Цветкова

5078

06151 6696

Кметски наместник с.Бойковци

Севжан Османова

5080

06152 2548

Кметски наместник с.Гърдевци

Стефка Христова

5087

06158 2319

Кметски наместник с.Костел

Донка Златева

5099

06150 3342

Кметски наместник с.Мийковци

Евгения Кандева

5098

06151 8456

Кметски наместник с.Чакали

Силвия Йорданова

5099

06151 3341