Контактна информация

Статистически данни

 • Площ:  232 676 дка
 • Население:  3 321 души
 • Населени места:  24
  градове – 1
  села – 23
 • Адрес:
  5090  Златарица
  ул. Стефан Попстоянов 22
символ на община Златарица

Информационен център

Телефон: 0615 35420, 0615 35631

Кмет

Петър Ганев
Телефон: 0615 35420
Факс: 0615 35478
Имейл: kmet@zlataritsa.bg
Уебсайт:  http://www.zlataritsa.bg

Председател на Общински съвет

Име:  Владимир Велков
Телефон: 0615 3 54 20 в.207
Факс: 0615 35478
Имейл: obs@zlataritsa.bg
Уебсайт:  http://www.zlataritsa.bg

Кметства

Кмет на кметство с. Горско Ново село

Николинка  Хаджиева

5155

061502 217

Кмет на кметство с. Родина

Десислава Ангелова

5092

06156 2220

Кмет на кметство с. Средно село

Шабан Якубов

5088

06153 5620

Кмет на кметство с.Резач

Феня Балабанова

5155 ????

061502 217?????

Кмет на кметство с. Калайджии

Бисер  Чинов

5096

0615 35662

Кмет на кметство с. Разсоха

Фехми Топчиев

5089

06153 5612

Кмет на кметство с. Росно

Ваня Тодорова

5091

06153 5601

Кметски наместник с. Долно Шивачево

Дилян  Дилянов

5090

0615 35573

Кмет на кметство с. Сливовица и с.Чешма

Огнян Николов

5076/77

06157 2230

 

Кметски наместник с. Дедина и с. Равново

Тодорка Динева

5089

0615 35618