Контактна информация

Статистически данни

 • Площ:  177 373 дка
 • Население:  11 089 души
 • Населени места: 6
  градове – 1
  села – 5
 • Адрес:
  5140 Лясковец
  пл. Възраждане 1

Информационен център

Телефон: 0619 24250

Кмет

д-р Ивелина Гецова
Телефон: 0619 22055
Факс: 0619 22045
Имейл: obshtina@lyaskovets.net
Уебсайт:  http://www.lyaskovets.net

Председател на Общински съвет

Георги Петров
Телефон:  0619 22125
Факс:
Имейл:  obsavet@lyaskovets.net
Уебсайт: http://www.lyaskovets.net

Кметства

Кмет на кметство с. Джулюница
Мариан Атанасов

5146
0619 32477

Кмет на кметство с. Добри дял
Стоян Стоянов

5149
0619 53220

Кмет на кметство с. Драгижево
Мариян Попов

5145
0619 42220

Кмет на кметство с. Козаревец
Красимира Колева

5148
0619 52220

Кмет на кметство с. Мерданя
Марин Люцканов

5147
0619 62222