Контактна информация за община Сухиндол

Статистически данни

 • Площ: 157 022 дка

 • Население: 1 968 души

 • Населени места: 6
  градове – 1
  села – 5

 • Адрес:
  5240 Сухиндол
  ул. Росица 106

Информационен център

Телефон: 06136 2912

Кмет

Име: инж. Пламен Чернев
Телефон: 06136 2912
Факс:
Имейл: obsuhindo@b-trust.org
Уебсайт: www.suhindol.bg

Председател на Общински съвет

Име: Борислав Вълев
Телефон: 06136 2912
Факс:
Имейл: bbobi1976o@abv.bg

Кметства

Кметски наместник с.Бяла река

Магдалена Русанова

5237

061 301 282

Кметски наместник с.Горско Калугерово

Павлина Петрова

5238

061 309 222

Кметски наместник с.Коевци

Тоня Петкова

5241

061 301 282

Кметски наместник с.Красно градище

Татяна Василева

5242

061 363 087

Кметски наместник с.Горско Косово

Дениза Тодорова

5235

061 363 225