Контактна информация за община Стражица

Статистически данни

 • Площ: 508 297 дка

 • Население: 9 908 души

 • Населени места: 22
  градове – 1
  села – 21

 • Адрес:
  5150 Стражица
  ул. Дончо Узунов 5

Информационен център

Телефон: 06161 4343

Кмет

Име: Йордан Цонев
Телефон: 06161 4343
Факс:
Имейл: obshtina@strazhitsa.com
Уебсайт:  strazhitsa.com/

Председател на Общински съвет

Име: Илиян Маринов
Телефон: 06161 4316
Факс:
Имейл: obsavet_str@abv.bg
Уебсайт:  strazhitsa.com/

Кметства

Кмет на кметство с.Асеново

Стефан Димитров

5159

06165 4620

Кмет на кметство с. Благоево

Иван Иванов

5178

06169 2220

Кмет на кметство с. Бряговица

Георги Георгиев

5152

06164 2220

Кмет на кметство с. Виноград

Асен Маринов

5171

06166 2621

Кмет на кметство с. Камен

Иван Калчев

5160

06163 2402, 2433

Кмет на кметство с. Кесарево

Емил Кържилов

5161

06167 2416

Кмет на кметство с. Сушица

Надка Никова

5177

06168 2620

Кмет на кметство с. Царски извор

Николай Колев

5174

06160 2239, 232

Кметски наместник с.Балканци

Виолета Сиракова

5162

06160 7320

Кметски наместник с. Владислав

Стоян Йорданов

5162

06160 7320

Кметски наместник с. Горски сеновец

Радослав Петров

5167

06160 8320

Кметски наместник с. Кавлак

Йордан Йорданов

5163

0877840114

Кметски наместник с. Лозен

Андрей Станчев

5172

06160 3320

Кметски наместник с. Мирово

Стефан Колев

5158

0878 961419

Кметски наместник с. Николаево

Румен Цанев

5168

061632478

Кметски наместник с. Нова Върбовка

Стоянка Боева

5169

06163 2050

Кметски наместник с. Ново градище

Анита Петрова

5175

0878 961450

Кметски наместник с. Теменуга и с. Водно

Емил Атанасов

5165 и 5166

0878 961407

Кметски наместник с. Железарци

Йордан Стоичков

5164

 0885 568876

0877 840116

Кметски наместник с. Любенци

Росен Енчев

5176