Контактна информация

Статистически данни

 • Площ: 318 кв. км
 • Население: 37 475 души
 • Населени места: 14
  градове – 2
  села – 12
 • Адрес:
  5100 Горна Оряховица
  пл. Георги Измирлиев 5
 • Пощенски код: 5100

Информационен център

Телефон: 0618 60501

Кмет

инж. Добромир Добрев
Телефон: 0618 60501
Факс: 0618 60203
Имейл:  obshtina@g-oryahovica.org 
Уебсайт: https://www.g-oryahovica.org

Председател на Общински съвет

Даниел Костадинов
Телефон: 0618 60502
Факс: 0618 60203
Имейл: obs@g-oryahovica.org
Уебсайт: https://www.g-oryahovica.org

Кметства

Кмет на кметство град Долна Оряховица

Йордан Байчев

5130

06173 2406

Кмет на кметство с. Драганово

Светослав Иванов

5137

06174 2409

Кмет на кметство с. Първомайци

Ясен Янков

5139

06175 2525

Кмет на кметство с. Поликраище

Марин Тодоранов

5138

06176 2460

Кмет на кметство с. Върбица

Йордан Иванов

5128

061703 2220

Кмет на кметство с. Писарево

Ахмед Мустафов

5127

061706 220

Кмет на кметство с. Крушето

Ивелина Георгиева

5134

06179 2220

Кмет на кметство с. Правда

Венета Василева

5125

061704 605

Кмет на кметство с. Янтра

Владимир Илиев

5135

06177 2660

Кмет на кметство с. Горски долен Тръмбеш

Маринчо Маринов

5131

061705 620

Кметски наместник с. Горски горен Тръмбеш

Николай Йорданов

5132

061705 696

Кметски наместник с.Стрелец

Райна Цветкова

5133

06178 2220