Контактна информация за община Павликени

Статистически данни

 • Площ: 622 690 дка
 • Население: 18 248 души
 • Населени места: 20
  градове – 2
  села – 18
 • Адрес:
  5200 Павликени
  бул. Руски 4

Информационен център

Телефон:  0610 51323

Кмет

Име: инж. Емануил  Манолов

факс: 5-26-42

Национален телефон:  0 800 80 404

телефонен указател
Имейл: obshtina@pavlikeni.bg
Уебсайт: http://www.pavlikeni.bg/

Председател на Общински съвет

Име:  Христо  Кавалски

факс: 5-13-59

Национален телефон:  0 800 80 404

телефонен указател
Имейл: h_kavalski@pavlikeni.bg
Уебсайт: http://www.pavlikeni.bg/

Кметства

Кмет на кметство гр.Бяла Черква

Албена Тодорова

5220

0610/9-81-68

Кмет на кметство с.Батак

Зенко Маринов

5228

061302/320

Кмет на кметство с.Бутово

Станислав Теодосиев

5232

06137/ 2633

Кметски намесник с.Вишовград

Иван Маринов

5239

0610/9-80-31

Кмет  с. Върбовка

Ивелин Розинов

5233

0610/9-80-27

Кмет  с. Горна Липница

Георги Стефанов

5227

0610/9-80-78

Кметски  наместник  с. Димча

Стефан Прокопиев

5234

0610/9-80-67

Кмет  с. Долна Липница

Емил Илиев

5226

0610/9-80-56

Кметски  наместник  с. Дъскот

Николай Митев

5228

061302/320

Кмет  с. Карайсен

Стефан Николов

5230

0610/9-81-15

Кмет  с. Лесичери

Димитър Митрев

5222

0610/9-81-05

Кмет  с. Михалци

Петко Петков

5248

0610/9-80-91

Кметски  наместник  с. Мусина

Христо Иванов

5247

0610/9-81-41

Кмет  с. Недан

Георги Георгиев

5231

0610/9-81-20

Кметски  наместник  с. Паскалевец

Мирослав Димитров

5224

061395 220

Кмет  с. Патреш

Валентин Вълев

5225

0610/9-81-60

Кметски  наместник  с. Росица

Айгюн Юмеров

5221

0610/9-81-32

Кметски наместник с. Сломер

Бонка Петрова

5229

0610/9-81-55

Кметски наместник с. Стамболово

Петър Петров

5249

0610/9-81-23