Контактна информация за община Полски Тръмбеш

Статистически данни

 • Площ: 463 652 дка

 • Население: 10 910 души

 • Населени места: 15
  градове – 1
  села – 14

 • Адрес:
  5180 Полски Тръмбеш
  ул. Черно море 4

Информационен център

Телефон: 06141 4141

Кмет

ПОРТРЕТ НА Г-Н ЧАКЪРОВ
Име: Георги Чакъров
Телефон:   06141/ 41-49
Факс:  06141 6954
Имейл: obshtina_pt@abv.bg
Уебсайт:   www.trambesh.eu

Председател на Общински съвет

Име: Маринета Йорданова
Телефон: 06141 4117
Факс:  06141 6954
Имейл: obsavet_pt@abv.bg
Уебсайт:  www.trambesh.eu

Кметства

Кмет на кметство с. Климентово

Стоян Ангелов

5183

06141 5956

Кмет на кметство с. Обединение

Христо Ганев

5195

06142 2404

Кмет на кметство с. Страхилово

Николай Димитров

5190

06145 2020

Кмет на кметство с. Масларево

Виолетка Йорданова

5198

06143 2468

Кмет на кметство с. Павел

Ирена Трендафилова

5198

06143 2468

Кмет на кметство с. Орловец

Виолета Маринова

5187

061403 260

Кмет на кметство с. Раданово

Йордан Йорданов

5185

06141 6953

Кмет на кметство с. Петко Кравелово

Светослав Щирков

5184

061405 220,231

Кмет на кметство с. Полски Сеновец

Красимир Колев

5193

06146 2862

Кмет на кметство с. Куцина

Тихомир Маринов

5189

06149 3520, 3522

Кметски наместник с.Иванча

Юлия Добрева

5194

06147 2620

Кметски наместник с. Вързулица

Генчо Йорданов

5191

06143 2232

Кметски наместник с. Каранци

Денка Георгиева

5188

061406 220,221

Кметски наместник с. Стефан Стамболово

Алескандър Коев

5192

061402 260