Контактна информация за община Свищов

Статистически данни

 • Площ: 625 321 дка
 • Население: 26 724 души
 • Населени места: 16
  градове – 1
  села – 15
 • Адрес:
  5250 Свищов
  ул. Цанко Церковски 2

Информационен център

Телефон: 0631 68131

Кмет

Име: Генчо Генчев
Телефон: 0631 68101
Факс:
Имейл:  genchev@svishtov.bg
Уебсайт: http://www.svishtov.bg

Председател на Общински съвет

Име:  Кристиян Кирилов
Телефон: 0631/ 68 103
Факс:
Имейл:
Уебсайт:  http://www.svishtov.bg

Кметства

Кмет на кметство с.Алеково

Димитър Василев

5288

06322 2226

Кмет на кметство с.Българско сливово

Радослав Атанасов

5284

06323 2614

Кмет на кметство с.Вардим

Сенка Добрева

5281

06324 2235

Кмет на кметство с. Горна студена

Лорета Костадинова

5294

06321 2620

Кмет на кметство с. Драгомирово

Марин Крачунов

5285

06320 2650

Кмет на кметство с. Козловец

Борис Велев

5290

06325 2420

Кмет на кметство с. Морава

Петко Божанов

5291

06319 8080

Кмет на кметство с. Овча могила

Нели Великова

5295

06327 2425

Кмет на кметство с. Ореш

Любомир Иронов

5280

06328 2023

Кмет на кметство с. Хаджидимитрово

Емил Тодоров

5287

06320 3620

Кмет на кметство с. Царевец

Марин Любенов

5282

06329 2206

Кметски наместник с. Александрово

Слави Славев

5289

06322 2214

Кметски наместник с. Деляновци

Валентина Тодорова

5292

06320 4220

Кметски наместник с. Совата

Тодоринка Атанасова

5283

06320 3630

Кметски наместник с. Червена

Петко Василев

5293

06320 5263