СПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново

Дата на публикуване: 27.03.2019Дата актуалност: 31.12.2019 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА Областен управител на област Велико Търново СПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново № по ред Вид и описание на имота Местонахождение на…

Details

График на извършените проверки по Решение на МКВП към МС за 2017-2018 год.

Дата на публикуване: хДата актуалност: 26.10.2019 г. График за извършване на проверки по налична документация за установяване на изразходването и отчетането на предоставени средства с решение на МКВПМС за 2017-2018 г.

Details

Населени места, попадащи в радиус от 20 км около индустриалните ферми за отглеждане на свине

U_Oblasti_i_obshtini_20km_zona Дата на публикуване: 18.09.2019 г.Дата актуалност: 31.12.2019 г. График за извършване на проверки по налична документация за установяване на изразходването и отчетането на предоставени средства с решение на МКВПМС за 2017-2018 г. Файл за изтегляне: ТУК

Details

СЪОБЩЕНИЕ до г-жа Ценова на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 01.01.01Дата на актуалност: 01.01.01 СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕНОВА, Във връзка с Ваше писмо подадено в Областна администрация Велико Търново, с наш вх. № ОА04-5618/12.08.2019 г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка с община Горна Оряховица. Изпратеното до Вас писмо с изх. № ОА04-5703/14.08.2019 г.…

Details

СЪОБЩЕНИЕ до г-жа КРУМОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 01.01.01Дата на актуалност: 01.01.01 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРУМОВА, Във връзка с Ваше писмо подадено в Областна администрация- Велико Търново, с наш.вх.№ ОА04 – 5928/22.08.2019 г., Ви съобщаваме, че е образувана преписка с Община Свищов. Изпратеното до Вас писмо с изх. № ОА04 – 6274/04.09.2019 г. на…

Details

Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол

: Предмет на обществената поръчка: Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол“ Дата и време на публикуване:04.07.2019 г. 17:28 Разпределение междинен етаж Разпределение трети етаж Дата и време…

Details

П14а Безвъзмездно предоставяне на движими вещи на юридически лица на бюджетна издръжка или безвъзмездно прехвърляне на собственост върху движими вещи на юридически лица и други организации на бюджетна издръжка.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 28 или чл.63; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 11 или чл. 68 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Details

П35 Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Заяви по електронен път: П35 ИСКАНЕ за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани   Информация за услугата: Правно основание: чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за прилагане на чл. 4…

Details