Данни за паметника

 • Наименование –  Паметни плочи на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 банкови чиновници

 • Местоположение – Град В. Търново, Община  В.Търново,  област В. Търново
 • Точно място, на което се намира –  Центъра – на фасадата на „Далекосъобщения
 • Какъв е паметника – Паметни плочи – 2 броя
 • Размери /описание –

  Височина – 2,00 м.

  Ширина – 1,00 м.
 • От какъв материал е направен -Черен гранит
 • Проектант и изпълнител – Арх. Христо Пешев – проектант
 • Дата на откриване /от кого? –  1939 г
 • Чия собственост е паметника и земята на която е построен – Държавна
 • Какво събитие увековечава -Герои от войните
 • Кога се чества паметника и с какво мероприятие –
 • Надписи на паметника –
 • Списък на убитите – да

  Списък на убитите

  Ангел Илиев книговод. + Щипско 1913

  Михаил Тодоров разсилен+ Дюленци 1912

  Констан. Малушев книговод. + Глоговец 1913

  Иван Янакев книговод. + Глоговец 1913

  Никола Бъчваров разсилен + Одрин 1913

  Лазар Бараков счетовод. + Плевен 1913

  Койчо Казасов разс. + Бунар Хисар 1913

  Юрдан Матев разсил. + Качаник 1915

  Стилян Беров агент + Соф. Б-ца 1917

  Дим. Гаргаричев книгов. + Трънско 1913

  Найден Стойчев разсил. + Димотика 1913

  Никола Манев книговод. + Чиган 1916

  Панайот Жечев книговод. + Тутраканско 1916

  Андрей Николов книговод. + Битоля 1916

  Васил Ив. Драгнев книговод. + Рус. Б-ца 1915

  Васил Матев книговод. + Радовиш 1912

  Крюстю Д. Киримов квиг. + Кюстендилско 1913

  Ангел Павлов разсилен + Щип 1913

  Никола Витанов книговод. + Мачин 1918

  Михаил Василев книговод. + Орляк 1916

  Милан Димитров разсилен + Кочанско 1913

  Петко Банков счетовод. + Зав. на Черна 1918

  Роман Филев разсилен + Люле Бургас 1912

  Райко Г. Лахнов  книгов.+ Битолско 1916

  Георги Коцев разсилен + дома 1915

  Христо Ангелов секретар + Меджидие 1913

  Яков Янков броец + Солун 1913

  Васил В. Ганчев книгов. + Тиквешко

  Михаил Българенски инспектор + Орляк 1912

  Димитър Гицов книгов. + Чатладжа 1912

  Илия Неболиев п. касиер + Солун 1913

  Никола Петков книг. + Каймакчалан 1916

  Георги Мисканов книгов. + Чаталджа 1912

  Йоцо Михайлов книгов. + Арнаут кьой 1913

  Иван Бочев книг. + Гюмюрджина 1916

  Михаил Ангелов книгов. + Черни връх 1916

  Кою В. Иванов книгов. + Кенали 1916

  Стефан Дончев книгов. + Струмишко 1916

  Ст. Маринов книговодител + 1912

  Дим. Григоров книг. + Бунар хисар 1912

  Тома Димов разс. + Горна Джумая 1912

  Тодор Д. Панчев разс. + Царибродско1915

  Петър Новаков книгов. + Броз 1916

  Боне Захариев книгов. + Добрич 1916

  Никола Страдхилов книгов. + Чаталджа 1912

  Кубрат Костов книгов. + Чаталджа 1912

  Атанас Гавраилов броец + Черна вода 1916

  Боню Велинов разсил. + Криволак 1916

  Георги Тодоров книг. + Дренова глава 1916

  Игнат Вълканов г. секр. + Завоя на Черна 1916

  Тод. Калайджиев книг. + Каймакчалан 1916

  Боян Хр. Нойков книгов. + Черна вода 1916

  Конст. Димитров книг. + Завоя на Черна 1916

  Дим. Симеонов книговод. + Китка 1913

  Никола Марчев книговод. + Мачинско 1916

  Иван Йор. Минчев книговод- + Битолско 1916