Данни за паметника

 • Наименование –  Арка с имената на генералите
 • Местоположение – Град В. Търново, Община  В.Търново,  област В. Търново
 • Точно място, на което се намира – Нов център /пл. „Център” – 2”/
 • Какъв е паметника – Арка / входа на бившето ВНВУ „В. Левски”
 • Размери /описание –
  дължина – 14,00 м. 8 бр. черни мраморни
  ширина – 3,50 м. плочи с размери
  височина – 8,50 м. височина – 120 см,
  ширина – 40 см
 • От какъв материал е направен – Бетон, камък, тухли, мраморни плочи
 • Проектант и изпълнител -Арх. Матей Савов, Лайнъс клуб В. Търново
 • Дата на откриване /от кого? -22.09.2003 г./ Бриг. Генерал  Ангел Златинов, Проф. д-р Иван Харалампиев – ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Лайънс Клуб В. Търново
 • Чия собственост е паметника и земята на която е построен – общинска собственост
 • Какво събитие увековечава – Пълководци
 • Кога се чества паметника и с какво мероприятие – 22.09. – Обявяване независимостта на България
 • Надписи на паметника – Имената на генералите от В. Търново
 • Списък на убитите – не